Instruktør til Erhvervspraktikelementet ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør


Instruktør til Erhvervspraktikelementet ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør

Har du lyst til at arbejde med unge mennesker og være med til at give dem en positiv oplevelse af, hvad Søværnet og Forsvaret kan tilbyde dem som kommende arbejdsplads, så er dette muligheden for at blive en af 3 instruktører i vores Erhvervspraktikelement på Flådestation Korsør.
Om os
Erhvervspraktikelementet indgår i Baseafdelingen, der forestår den operative drift af Flådestation Korsør med transportopgaver, kørsel med mobilkraner og trucks, bunkring af skibe, tankberedskab til Forsvarets helikoptere, assistance med slæbebåde samt dykkeropgaver foruden støtte til kongeskibet og Kongehuset i København.

Erhvervspraktikelementets primære opgave er at gennemføre praktikforløb for folkeskolernes 9-10. klasser og lejlighedsvis også for unge med særlige behov.
Sekundært virker elementet som instruktører ved skyde- og førstehjælpsuddannelser internt på Flådestationen.

Baseafdelingen støtter i lighed med resten af OPLOG KOR med personel til Søværnets sejlende enheder ved behov.

Om stillingen
Du vil som medarbejder i Erhvervspraktikelementet indgå i et team på 3 befalingsmænd, der fra mandag morgen til fredag middag gennemfører praktikforløbet for op til 20 unge pr. hold. Dette omfatter bl.a. orientering om Søværnet, skydning med karabin, brandtjeneste, redningstjeneste i svømmehal, militær fysisk træning, militær optræden, rundvisning på Søværnets skibe, orienteringsmarch og sømandskab.

Da praktikanterne overnatter på Flådestationen, skal der også være en instruktør til stede på døgnbasis. Forløbet gennemføres også for unge med særlige behov i mindre hold. Uger med praktikanter følger skoleåret uden for eksamensperioder og ferier. Der er 20-25 uger med praktikanter hvert skoleår.

De praktikantfrie perioder bruges bl.a. til uddannelse, støtte til andre afdelinger, rekrutteringsformål med besøgsvirksomhed på uddannelsesinstitutioner for at udbrede kendskabet til Søværnet som arbejdsplads, gennemførelse af skydeuddannelse i håndvåben og førstehjælp for OPLOG KOR øvrige personel samt andre myndigheder inden for garnisonens område og støtte til sejlende enheder ved udlån i kortere perioder.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig
Du er sergent med en bred erfaring fra Søværnet eller det øvrige forsvar og med netop de menneskelige egenskaber, der sætter dig i stand til at omgås unge mennesker og kan tackle deres forskelligheder på en god og positiv måde. Det er vigtigt, at du både har en udpræget fingerspidsfornemmelse for de unges behov og samtidig kan sætte dig naturligt i respekt, således at kritiske situationer tages i opløbet inden de eskalerer. Derfor skal du være beslutningsdygtig, præcis og god til at stå fast.

Du er omdrejningspunktet i de unges hverdag under opholdet i Korsør og er fleksibel til at ændre programmet, hvis der opstår muligheder for oplevelser for erhvervspraktikanterne, som er i relation til formålet med ugen.
Du er indstillet på, at din arbejdsdag til tider kan være fysisk hård og en del af tiden er udendørs.
Du er opsøgende i dit arbejde for at udbrede kendskabet til Søværnet som arbejdsplads.
Du er parat til udlån til sejlende enheder i kortere perioder.
Du er i god fysisk form og kan fremstå som rollemodel for erhvervspraktikanterne.

Kvalifikationer
Krav:
Søværnets sergentuddannelse eller tilsvarende
Sikkerhedsbefalingsmand
Du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT

Ønsker:
Skydeleder
Erfaring fra sejlende enheder
Kørekort kat. C og D
Militær Fysisk Træner I
Dykkeruddannet
Førstehjælpsinstruktør

Helbredskrav:
Bestået træningstilstandsprøve
Godkendt helbreds- og tandundersøgelse
Grundvaccination

Skulle du ikke kunne honorere ovenstående kvalifikationer, vil der dog for den rigtige profil være mulighed for ansættelse på en uddannelsesaftale.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oversergent Lars Krogh på mail: OLSK-BAEHP3@mil.dk eller telefon 72 85 64 81.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20.oktober 2019

Stillingen er til besættelse 1. november 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

01.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent