PLA 1 søger flyverofficer (M331) med ansvar for Flyvevåbnets område


PLA 1 søger flyverofficer (M331) med ansvar for Flyvevåbnets område

Er du en ambitiøs major, som ønsker et spændende job i et værnsfælles miljø, hvor du vil få et godt indblik i hele Forsvaret, Forsvarsministeriets virke og med mulighed for at præge Flyvevåbnets nuværende situation og fremtidige udvikling?

Synes du, det lyder spændende at arbejde i et dynamisk og udfordrende miljø tæt på centrale beslutningstagere i Forsvarsstaben, Forsvarsministeriet og med mulighed for at bringe dine faglige kompetencer i spil, så det kan mærkes ude i værnene?
Om os
I styrings- og planlægningssektionen (PLA-1) varetager vi et bredt spektrum af opgaver, men vi har - som navnet antyder – primært fokus på tværgående planlægning og styring af Forsvaret som virksomhed. Vi er desuden Forsvarskommandoens ankerpunkt for såvel forberedelse og implementering af forsvarsforliget som for øvrige politiske aftaler, hvor vi sidder helt tæt på de centrale beslutninger ved Forsvarschefen og chefen for Forsvarsstaben.

Vi arbejder eksempelvis med den værnsfælles styring og prioritering af kapaciteter, strukturer og organisation, hvor vi koordinerer og tilvejebringer det militærfaglige input, herunder i forbindelse med politiske aftaler om forsvaret, forsvarsforlig, mv.

Sektionen udarbejder desuden Forsvarets styringsstrategier, årsplanlægning og handlingsprogrammer for værnene i tæt samarbejde med Operationsstaben, Økonomidivisionen, kommandoerne og andre myndigheder.

Endelig gennemfører sektionen en række større tværgående analysearbejder og varetager flere opgaver i forhold til værnsfælles koordination. Det handler eksempelvis om dimensionerings- budgetanalyser, rigsrevisionsundersøgelser, mv.
Om stillingen
Du bliver primært ansvarlig for sagsbehandling og håndtering af emner indenfor Flyvevåbnets område. Du må dog også forvente at skulle løse andre konkrete ansvarsområder alt afhængig af din baggrund og sektionens aktuelle behov.

Du vil desuden kunne få ansvaret for at koordinere tværgående analysearbejder i Forsvarskommandoen eller indgå i tværministerielle arbejdsgrupper, støtte og give bidrag til sektionens øvrige interne eller tværfaglige opgaver - eksempelvis i relation til koordination og udvikling af kapaciteter, strukturer og organisation i Forsvaret.

Endelig vil du få en tæt berøringsflade med særligt Flyverkommandoen såvel som med øvrige styrelser og kommandoer samt Økonomidivisionen i Forsvarskommandoen. Dette vil give dig en unik mulighed for at bringe dine faglige kompetencer i spil med henblik på at kunne præge såvel Flyvevåbnets nuværende situation som dens fremtidige udvikling.

Stillingen er placeret i København, men der er fleksibilitet i forhold til eksempelvis hjemmearbejdsdage, og der kan efter en konkret vurdering af den enkeltes forhold kompenseres for personlige ønsker.
Om dig
Du er major (M331). Du har stor viden om Flyvevåbnet og dets underlagte enheder, du har et solidt fagligt netværk og er analytisk stærk og kan bevare overblikket samt holde mange bolde i luften samtidig. Du formår desuden at analysere komplekse sager og spørgsmål i forhold til den virkelighed, der er i Flyvevåbnet, og det er vigtigt, at du kan omsætte komplekse problemstillinger til et let forståeligt skriftsprog.

Du er omstillingsparat og er indstillet på, at sektionen i perioder kan have meget travlt, hvilket stiller krav til din fleksibilitet.

Endelig er det vigtigt, at du interesserer dig for styring på strategisk niveau og kan se værdien af at have indblik i, hvordan man driver Forsvaret som virksomhed på højeste ledelsesniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Forsvarskommandoen, Holmens Kanal 9.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Peter Melgaard på telefon +45 72 81 25 21, alternativt på e-mail: FKO-U-CHPLA1@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2019.

Ansættelsesdato 1. november 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 43.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Send ansøgning”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.10.2019

Indrykningsdato

01.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent