Forsyningshjælper til 1 Mekaniseret Infanterikompagni ved II Jydske Dragonregiment


Forsyningshjælper til 1 Mekaniseret Infanterikompagni ved II Jydske Dragonregiment

Er du en dygtig og erfaren overkonstabel, der søger gode kollegaer og med interesse for logistik, så er det måske dig vi søger?
Om os
1 Mekaniseret Infanterikompagni ved II Jydske Dragonregiment – i daglig tale Viking kompagniet – er et stående Mekaniseret Infanterikompagni. Kompagniet er pt. i en reorganiseringsfase efter udsendelse til Irak i 1. halvår 2019. Kompagniet modtager Hærens nye PMV, Piranha V, i oktober 2019 og vil påbegynde uddannelse på denne i efteråret 2019.

Kompagniet vil i 2020 gennemføre træning mhp at være klar til at indgå i NATO beredskab med resten af II JDR i hele 2021. Kompagniet er varslet deltagelse i national indsættelse, Operation GEFION, i MAJ-JULI 2020.

Kompagniet har et stærkt sammenhold, og vi har en åben kultur og uformel omgangstone, hvor der altid lyttes til gode forslag, uanset hvem der stiller dem. Vi tager godt imod nye medarbejdere og tilbyder forskellige muligheder for faglig udvikling
Om stillingen
Som forsyningshjælper vil du bl.a. få ansvaret for kammertjeneste, ind- og udlevering af ammunition og en række ad hoc opgaver. Forsyningssektionens øvrige personel er rigtig dygtige til flere af de administrative opgaver (herunder SAP), og der er derfor gode vilkår for oplæring i sektionen.

Dine primære opgaver som forsyningshjælper er at servicere kompagniet og delingerne i den daglige tjeneste og under øvelser.

Du kommer primært til at arbejde under gode kontor/forsyningskammer forhold, men skal også støtte enhederne i felten.

Stillingen som forsyningsmedhjælper giver en række kompetencer, som er eftertragtede både i Forsvaret og i det civile.
Om dig
Du er som minimum udnævnt overkonstabel med tilfredsstillende tjeneste.

Du er omstillingsparat, kan arbejde selvstændigt og vise initiativ, og du kan med kort varsel gribe nye opgaver. Du skal føle det naturligt at bidrage aktivt til det sociale liv, som er en vigtig del af en travl hverdag.

Det er væsentligt, at du er en praktiker, der kan lide at få noget fra hånden. Der stilles nemlig krav til din selvstændighed og ansvarsfølelse overfor opgaverne, men du belønnes omvendt med frihed under ansvar i takt hermed.

Du skal være i besiddelse af B og C-kørekort, og det vil være en fordel, hvis du også har CE kørekort.
Det er ønskeligt, at du har ADR uddannelse og truck certifikat. Såfremt du ikke har de ønskede
uddannelser, skal du være forberedt på at tage disse, som en del af dit arbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN M. Neldeberg Nielsen på tlf. 41 77 33 76 eller via mail: JDR- 2b-s30c@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent AFDL-1 Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. november 2019. Samtaler forventes gennemført i uge 45.

Stillingen ønskes besat den 1. december 2019 , eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.11.2019

Indrykningsdato

01.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent