Maskingast til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT.


Maskingast til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT.

Job med mulighed for uddannelse og udvikling, bliv marinekonstabel i 2. Eskadre – Division 21 – i Korsør
Om os
IVER HUITFELDT er en af Forsvarets tre fregatter med basehavn i Korsør. Det er en af Danmarks mest komplekse arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi og menneskeligt samspil.

Teknisk division består af 24 mand, som maskinsektionen er en del af. Maskinsektionen består af en officer, en sergent og ti menige. Fregatten er en højteknologisk platform, hvor de fleste systemer er elektronisk styret og overvåget. Fremdrivningsmaskineriet består af 4 stk. V20 MTU dieselmotorer med 11.152 Hk hver. Derudover er der hjælpemaskineri og systemer til vandproduktion, vandrensning, olierensning, aircondition anlæg og meget mere.

I teknisk division lægger vi vægt på løsningsfokuseret service med faglig stolthed. Det betyder, at vi forventer vilje til at handle og til at bidrage til opgaveløsningen, som ofte er under forhold, hvor der er behov for at udvise fleksibilitet. Vi har en forventning til, at der udvises ansvar for egen og andres faglighed, så vi samlet fremstår professionelle. Det er vigtigt for os at fastholde et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone med respekt for den enkelte kollega.


Om stillingen
Du vil indgå som en del af maskinsektionen, der har til opgave at reparere og vedligeholde alle mekaniske systemer, og bidrage til samme på de elektriske systemer, hvor det er muligt. Du skal over tid opnå kendskab til alle mekaniske systemer inden for sektionens område, men vil blive hovedansvarlig for enkelte dele af det tekniske udstyr.

Derudover vil du blive uddannet til at gå vagt i havn og i søen, og indgå i havariberedskabet ombord.

Vil du være med til at sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt? Så kan vi tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og ønsker. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.


Om dig
• Du har svendebrev inden for jern og metal, gerne som mekaniker, VVS, maskinarbejder el.lign.
• Du udover det maskintekniske også har interesse for el-området.
• Du kan arbejde både selvstændigt og indgå i teamarbejde.
• Du kan sætte dig selv i gang og holde fremdrift i dit arbejde.
• Du er omstillingsparat, og kan bevare roen i en til tider hektisk hverdag.
• Du findes egnet til røgdykker

Ønskeligt:
• Søværnets basisuddannelse eller er indstillet, og kan gennemføre uddannelsen
• Du har gennemført værnepligt i Forsvaret.
• Har sejladserfaring fra tidligere.
• At du er teoretisk velfunderet.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens driftsofficer, premierløjtnant Nikolaj Seneka. Kontakt mail: 2E-IVER-DRO@mil.dk eller telefon 72 85 43 03.

Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 17. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt uge 43.

Stillingen er til besættelse 1. november 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.10.2019

Indrykningsdato

01.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent