Rådighedsstillinger - Forbindelsesofficerer til Joint Movement & Transportation Organization Reserve


Rådighedsstillinger - Forbindelsesofficerer til Joint Movement & Transportation Organization Reserve

Hvis du har lyst til at fungere som sagsbehandler og forbindelsesofficerer til stabe nationalt som internationalt inden for transport og logistik– så læs endelig videre.
Om os
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter inden for alle transportformer. Opgaven er at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse; nationalt og internationalt. Endvidere er JMTO Forsvarets videnscenter inden for transport og terminaltjeneste.

JMTO har base på Flyvestation Karup, men har hele verden som arbejdsplads. Vi er en enhed, der har integreret alle tre værn i Forsvaret og civile medarbejdere i et samarbejde om at løse strategiske transportopgaver. JMTO består af en stabsdel med 3 sektioner, ARK projektet (som varetager en samarbejdsaftale mellem DFDS og Forsvaret), en Movement Control (MOVCON), som er vores udførende enhed samt en velfungerende reserve, som i JMTO bidrager med støtte til løsning af JMTO opgaver - både som samlet enhed, som terminalhold og som enkeltmand.
Om stillingen
Du vil indgå i JMTO Reserven i en reserveenhed tilknyttet staben, som skal gennemføre opgaveløsningen ud fra direktiver og befaling i fællesskab eller individuelt.

Du vil skulle løse opgaver såvel operativt som stabsopgaver, nationalt og internationalt.

Du vil indgå i stabens arbejde med at planlægge og gennemføre større eller mindre transportopgaver i forbindelse med øvelser og operativ indsættelse i forhold til din designeringsfunktion. Afhængig af dine kvalifikationer skal du virke inden for terminaltjenesten, march og forskydning af større enheder, styrkebeskyttelse og varierede planlægnings- og styringsopgaver.

Du vil også kunne blive tilbudt udsendelse som forbindelsesofficer til stabe nationalt som internationalt, og må forvente skæve arbejdstider, skiftende forhold og udfordrende opgaver.

Rådighedstjeneste ved JMTO er kendetegnet ved relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, at du kan og vil levere som absolut minimum 15 - 20 dages rådighedstjeneste om året.
Om dig
Du skal have gennemgået og bestået en grundlæggende officersuddannelse og være indtrådt i reserven eller have en reserveofficersuddannelse fra et af de tre værn i Forsvaret.

Du har indgående kendskab til en eller flere af følgende discipliner: Logistik, movement & transport, terminaltjeneste, speditørvirke, farligt gods og force protection og har eventuel også civil erfaring at byde ind med. Det vil være en fordel, hvis du har gennemført farligt gods kurser (ADR, IMDG, AFMAN, IATA, RID) og/eller har gennemført relevant udlandstjeneste.

Du er ansvarsbevidst, omgængelig og kan lide at arbejde selvstændigt. Du behersker det skriftlige på et højt niveau. Holdningsmæssigt og fysisk skal du være parat til at vedligeholde dine militære færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste, indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major af reserven Steen Madsen på telefon 40 80 79 40 eller via mail på JMTO-R-NK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er den 15. oktober 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Viborg

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

15.10.2019

Indrykningsdato

30.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent