Chef for 1. Forsyningskompagni ved 1. Logistikbataljon (Genopslag)


Chef for 1. Forsyningskompagni ved 1. Logistikbataljon (Genopslag)

Formår du at udstikke retningen med en tydelig og synlig ledelsesstil? Kan du koordinere enhedens indsats? Er du den motiverende drivkraft i føringen af et operativt Forsyningskompagni?
Om os
1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er placeret på Aalborg kaserne. Bataljonens opgave gør, at hverdagen er delt mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland. Der er tre kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2. Sanitetskompagni og 4. Transportkompagni. Fælles for alle kompagnier er, at de udelukkende består af fastansatte soldater, og at det soldatermæssig håndværk er i højsædet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde i et miljø med meget engagerede og professionelle soldater, der brænder for deres speciale.
Du er ansvarlig for at opstille, bemande og uddanne et operativt Forsyningskompagni. Dette kræver, at du er fremsynet og har øje for den operative opgave, men også for hvervning af og udvikling af kompagniets personel. Du skal desuden tilsikre kvalitet og sammenhæng i kompagniets uddannelse, samt forståelse for kompagniets anvendelse.
Hverdagen er tempofyldt og indebærer mange forskellige aspekter. Du vil blive udfordret både ledelsesmæssigt og planlægningsmæssigt.
Du vil indgå i 1. Logistikbataljons chefgruppe og forventes at bidrage aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning. Jobbet tilbyder mange forskellige aspekter, og du vil blive udfordret planlægnings- og ledelsesmæssigt. Du vil høste erfaringer, der efterfølgende vil gøre dig attraktiv til stillinger på bataljonsniveau eller højere.
Om dig
Du er kaptajn, og har dermed gennemført VUT I/L eller VUK, BDE. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som har gennemført – eller er i gang med – VUK, BDE eller FØK.

Du skal have en baggrund fra logistiktropperne, gerne som forsyningsdelingsfører og måske næstkommanderende i et kompagni.

Du brænder for at være leder, har en anerkendende tilgang til personellet og du har samtidig handlekraft og evner tydeligt at kommunikere krav og forventninger. Du er opsøgende og deltager gerne i aktiviteter, der er med til at udvikle andre personer og enheder i bataljonen. Du har gode samarbejdsevner og erkender, at gode resultater udelukkende opnås af et godt og velfungerende team.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for 1. Logistikbataljon, oberstløjtnant Brian Busk, 72 83 62 00. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er søndag 20. oktober 2019. Samtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Stillingen ønskes snarest, idet aktuelt tiltrædelsestidspunkt dog aftales med din nuværende enhed/myndighed.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

30.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent