Business Controller til Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets Departement


Business Controller til Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets Departement

Vil du være med til at styre Forsvarets økonomi? Har du mod på at arbejde med økonomistyring i en af de mest komplekse styrelser i den danske stat? Er du engageret, fagligt dygtig og god til at samarbejde? Så er du måske den vi skal bruge
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision er en del af Forsvarsministeriets Departement og har ansvaret for, at alle underlagte myndigheder og stabes økonomi bliver forvaltet på bedst mulige måde, med henblik på at skabe mest mulig forsvar for pengene.

Vi sørger for at levere rettidig og værdiskabende økonomisk rådgivning til alle niveauer af Forsvaret og i hele verden – fra forligsaftaler og internationale missioner til budgetter og udgiftsopfølgning.

Vi har den nødvendige sammensætning af økonomisk og militær faglighed, således at vores rådgivning medvirker til, at Danmark får mest muligt operativ effekt for pengene.

Økonomidivisionen er placeret i Region Midtjylland på Flyvestation Karup.

Som ansat hos os, kommer du til at arbejde sammen med en masse skarpe kollegaer, der controller og styrer økonomien på tværs af hele organisationen.

Vi skal bruge 1-2 medarbejdere til økonomidivisionen.
Om stillingen
Økonomidivisionen er opdelt i tre Økonomistøtteafdelinger samt en Udviklingsafdeling. Den ene afdeling rådgiver Hærens enheder og Specialoperationskommandoen, den anden rådgiver Søværnets enheder og den tredje rådgiver Flyvevåbnets enheder samt de enheder der er ude på internationale operationer.

Du vil blive ansat i den afdeling der rådgiver Flyvevåbnet inkl. underliggende myndigheder.

Som controller bliver dine primære opgave være økonomisk rådgivning af Flyvevåbnets ledelse. Derudover får du til opgave, at støtte økonomistyringen ved en eller flere af Flyvevåbnets decentrale myndigheder.

Ydermere skal du deltage i udviklingsopgaver vedrørende optimering af økonomistyring i Flyvevåbnet og Forsvaret generelt.

Du vil blive ansat i et team med gode kolleger og et højt fagligt niveau.
Om dig
VI forestiller os, at du er f.eks. uddannet cand.merc.aud, cand.scient.pol, cand.oecon, eller har en anden relevant uddannelse på akademisk niveau.

Som person er du fagligt stærk og kan lide at arbejde i et miljø med både militære og civile kollegaer.
Du evner at samarbejde på tværs af organisationen ligesom, at du besidder evnen til at arbejde både selvstændigt og som en del af et team. Du er konstruktiv, engageret, fremsynet og initiativrig og du evner, at bidrage positivt og med godt humør til opgaveløsningen.

Vi lægger vægt på at du:
- Har erfaring med økonomistyring, gerne Business Controlling.
- At du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner.
- At du formår, at kommunikere kompliceret fagligt materiale konkret og målrettet de forskellige beslutningstagere, hver gang.
- Lykkes med, at samarbejde på tværs af organisationer og faggrupper.

Vi tilbyder et udfordrende job med meget gode karrieremuligheder samt faglig og personlig udvikling. Du får en spændende og alsidig hverdag, hvor du kommer helt tæt på beslutningsprocesserne i Forsvarsministeriets Koncern.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste udenfor landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Morten Mærkedahl på telefon 25705280.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2019 og samtaler afholdes umiddelbart herefter.
Forventet start er den 1. december 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Send ansøgning og CV via linket, hvor uddannelsespapirer, anbefalinger, eksempler på evt. egenproduktion og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om os på www. Forsvarsministerietsdepartement.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.10.2019

Indrykningsdato

30.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent