1. Eskadre søger en teknikofficer til inspektionsfartøjet LAUGE KOCH.


1. Eskadre søger en teknikofficer til inspektionsfartøjet LAUGE KOCH

Er du teknisk officer med dybe faglige og ledelsesmæssige kompetencer, og besidder du lysten til et selvstændigt ansvar, så har du her muligheden for et udfordrende og udviklende job i sejlende tjeneste.
Om os
Inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen opererer i hele Arktisk Kommandos operationsområde, der omfatter farvandene ved Grønland, Færøerne og Island, men enhederne er også designet til og vil kunne indsættes i operationer andre steder i verden. I vinterperioden opererer inspektionsfartøjerne typisk i det sydvestlige Grønland og i sommerperioden forskydes enhederne som regel nordpå til Thule-området eller til Grønlands Østkyst for farvandsovervågning eller afløsning af inspektionsskibe ved Færøerne.

Enhederne opererer i et arktisk miljø, der stiller store krav til skib og besætning med de udfordringer som farvandets beskaffenhed stiller i form af vejr og geografi. I Division 19 er vi ambitiøse omkring opgaveløsningen og sætter en ære i altid at være professionelle. Det betyder, at vi aktivt søger at udfordre og udvikle os selv og vores enheders formåen. Den sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis vil sammen med udvikling af Søværnet og Forsvarets generelle udvikling også påvirke KNUD-KL. Der ligger derfor flere spændende udfordringer forude.

Livet om bord i et inspektionsfartøj er meget forskelligt fra livet om bord i en enhed med en større besætning. En besætning bestående af 21 meget erfarne og fagligt kompetente personer gør, at du skal være i stand til at lede selvstændigt gennem din personlige autoritet, samtidig med at dine menneskelige egenskaber skal kunne rumme en besætning, som er sammensat af meget forskellige medarbejdere.
Om stillingen
Teknikofficeren er leder af den tekniske division om bord i enheden og skibschefens nærmeste rådgiver i relation til skibets teknik, logistik og havaritjeneste. Teknikdivisionen består af én befalingsmand og fem faglærte. Teknikofficeren leder og koordinerer skibets samlede materielvedligeholdelse, reparationer, installeringer og havariudbedringer. Teknikofficeren er desuden ansvarlig for forsyningstjenesten, divisionens operative beredskab, personellets uddannelse og sagsbehandler indenfor miljøberedskab og arbejdssikkerhedsmiljø.

Du vil også skulle indgå i landlovsvagten som vagthavende befalingsmand på lige fod med skibets øvrige befalingsmænd.
Stillingen er tidsbegrænset til en to årig periode, eller indtil næste ledige Teknikofficersstilling i division 19.
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Stillingen som teknikofficer kræver uddannelsen som maskinmester eller marineingeniør samt en bred teknisk og ledelsesmæssig erfaring fra andre større enheder i Søværnet. Det er ligeledes et krav, at du har gennemgået videreuddannelses trin I for ledere eller på anden måde opnået kvalifikationer til virke som kaptajnløjtnant.

Du skal som teknikofficer kunne arbejde selvstændigt, være faglig stærk og kunne sparre med dig selv, da du er den eneste tekniske officer om bord. Du skal være ansvarsbevidsthed og samt kunne lede skibets dygtige og meget erfarne maskinbesætning gennem det gode eksempel. Derudover skal du have gode sociale og ledelsesmæssige evner.

Du skal have et solidt kendskab til Søværnets og Forsvarets landbaserede vedligeholdelses- og logistikstruktur, således at du er i stand til at sikre skibets materielle funktionsstilstand på trods af det isolerede operationsområde og de lange forsyningsveje.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, seksualitet, politisk overbevisning, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til nuværende teknikofficer, orlogskaptajn René Olsson på mail: r.olsson@mil.dk eller telefon: +45 41 30 98 95.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 13. oktober 2019.

Ansættelsesdato 1. november 2019.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 42.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Send ansøgning”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

13.10.2019

Indrykningsdato

30.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent