Operationsofficer til 1. Intelligence Surveillance Reconnaissane Bataljon


Operationsofficer til 1. Intelligence Surveillance Reconnaissane Bataljon

Brænder du for taktik og operationer og vil du gerne arbejde med efterretningsindhentning?
Så har du muligheden for at komme med på holdet, der opfylder 1. Brigades efterretningsbehov.
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissane Bataljon (ISRBTN) er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade. ISRBTN har ansvaret for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen har desuden et betydeligt ansvar for udvikling af kapaciteter og enheder i relation til efterretningstjeneste, ligesom bataljonen har ansvaret for planlægning og gennemførelse af efterretningsmæssig kursusvirksomhed.

Bataljonen består af en Stab, en stabsdeling, en All Source Analysis Cell og tre underafdelinger med kapaciteter til elektronisk krigsførelse, Unmanned Arial Systems og jordbaseret opklaring.

ISRBTN består til daglig af ca. 260 medarbejdere, hvoraf ca. 150 er garnisoneret i Fredericia. Endvidere tilgår, ved operativ indsættelse, en opklaringseskadron fra Bornholm.

Vi er en moderne og udviklingsorienteret enhed med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde præger en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Som operationsofficer er du en del af ISRBTN operationscenter, der planlægger og indsætter bataljonens kapaciteter til støtte for BDE kamp. Du deltager i BTN interne stabs- og feltuddannelse samt BDE stabstræning og større øvelser.

Endvidere er du en del af det team, der planlægger og tilrettelægger bataljonens egne uddannelsesaktiviteter samt bidrager til planlægningsprocessen forud for større BDE aktiviteter.

På sigt vil du indgå i bataljonens instruktørteam, der forestår kursusvirksomhed og uddannelse inden for taktisk efterretningstjeneste.

Du skal bidrage til bataljonens stabs- og føringsuddannelse, samt certificering af bidrag til nationale og internationale missioner.

Endvidere er du bataljonens sikkerhedsofficer og har til opgave at forestå bataljonens sikkerhedstjeneste såvel i garnison som under feltforhold.

I den daglige tjeneste bidrager du også til løsning af BTN driftsmæssige opgaver i tæt samarbejde med resten af staben samt eksterne enheder/samarbejdspartnere.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse I/L eller VUK BTN/BDE. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af føringsuddannelsen.

Du har måske erfaring med stabsarbejde, ellers får du det. Du er velformuleret i skrift og tale, såvel på dansk som engelsk.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder og problemstillinger. Du er i stand til at samarbejde på kryds og tværs i organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk. Du er villig til at tage fornødent efteruddannelse eller on-the-job-training i relation til bataljonens specialer.

Erfaringer fra internationale operationer er ønskelig.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes som kaptajn efter gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller d. 1.december 2019.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for S3, KN Rasmus Hedemand på telefon +45 4138 5042, eller via mail (EFR-1B-S30A@mil.dk).
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Bjarne Thomsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5114..

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 260 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

27.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent