Rådighedsstillinger - Oversergenter af reserven til Militærpolitiet i Aalborg


Rådighedsstillinger - Oversergenter af reserven til Militærpolitiet i Aalborg

Har du hvad der skal til for, at indgå som oversergent af reserven ved Militærpolitiet? Kan du træde i karakter i en professionel militærpolitienhed, hvor du skal løse operative opgaver nationalt og internationalt.

Så er du måske den kommende oversergent af reserven ved Militærpolitiet.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation i København, samt tre MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus og Korsør.
Om stillingen
Stillingen omfatter operativ opgaveløsning nationalt og internationalt. Hvor du skal kunne føre en militærpolitisektion, samt medvirke til kontrol og føring af militærpolitiets midlertidige udlagte militærpolitistationer.

Du skal medvirke til drift af den midlertidige militærpolitistation, hvor du refererer til stationslederen.

Du kan medvirke til planlægning, gennemførelse og kontrol af vedligeholdende funktions- og grunduddannelse.

Du skal regne med at blive indkommanderet 5 – 20 dage om året.

Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Det forventes, at du har en solid og bred baggrund fra tidligere tjeneste ved Militærpolitiet, som fastansat eller af reserven. Du skal være omstillingsberedt, engageret, humørfyldt og klar til, at indgå i et team der med et højt ambitionsniveau stiller et ubetinget krav om holdning og professionalisme.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

I vurderingen af dine evner og kompetencer, vil indgå dine civile kompetencer, herunder ledelse og opgaver, der relaterer sig til militærpolitivirke.

Du skal kunne skabe frugtbare samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.

Du skal have gyldigt kørekort til kategori B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte administrationsbefalingsmand seniorsergent Kim Markussen på telefon 72 83 70 11, eller på mail: TRR-MP-S102@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er den 13. oktober 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Find mere information om Militærpolitiet på vores Facebook side og www2.forsvaret.dk/omos/organisation/militaerpolitiet/Pages/forside.aspx

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

13.10.2019

Indrykningsdato

27.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent