Personlig assistent for divisionschef i Beredskabsstyrelsen


Personlig assistent for divisionschef i Beredskabsstyrelsen

Kunne du tænke dig at arbejde for at redde liv, værdier og miljøet? Og har du mod på et selvstændigt og udfordrende job helt tæt på Beredskabsstyrelsens topledelse, hvor du samtidig er en del af et engageret team? Så er du måske vores nye kollega i Ledelsessekretariatet og personlig assistent for en af divisionscheferne.
Om os
Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet og udgør det statslige redningsberedskab. Som en del af forsvarsforliget 2018-2023 er Beredskabsstyrelsen blevet styrket, og styrelsen er fortsat i proces med at blive endnu mere integreret i Forsvarsministeriets koncern.

Beredskabsstyrelsen varetager en række opgaver indenfor myndighedsområdet samt det operative- og uddannelsesmæssige område i relation til beredskabet i Danmark og internationalt.

Beredskabsstyrelsen har ca. 450 højt dedikerede medarbejdere og chefer, der er sammen om en hverdag med højt tempo og spændende udfordringer. Vi har en høj faglighed på vidt forskellige områder, og ser det som en styrke, at vi kan supplere hinanden og i fællesskab gøre en positiv forskel i samfundet. Vi har en kultur baseret på dialog og samarbejde, og hvor der er plads til forskellighed.

Ledelsessekretariatet udgør en stabsfunktion for direktionen og yder ledelses- og departementsbetjening, har det overordnede ansvar for implementeringen af styrelsens del af forsvarsforliget, er ansvarlig for virksomhedsstyringen, udarbejder lovforslag, koordinerer opgaver på tværs, betjener samarbejdsudvalgene og varetager derudover en række opgaver af særlig strategisk betydning. Herudover har Ledelsessekretariatet en koordinerende rolle i forhold til den tværgående kontakt med de øvrige styrelser i koncernen og en central rolle i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation.

Arbejdet i Ledelsessekretariatet er meget omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Det stiller både store krav om fleksibilitet til den enkelte medarbejder og til kontoret som helhed.

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job, hvor du kommer helt tæt på centrale processer, og du bliver en del af et hold, hvor alle har stærke faglige profiler og et fælles ønske om at præstere bedst muligt.

Det er en helt afgørende forudsætning for vores opgaveløsning, at der i høj grad er tale om en holdindsats, at vi har en god kemi og er drevet af ansvarsfølelse. Sammen skaber vi rammerne for direktionens daglige virke og medvirker til udvikling af Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Med henblik på at understøtte direktionens strategiske arbejde er det besluttet at styrke Ledelsessekretariatet og oprette to nye stillinger.

Du vil blive tilknyttet som personlig assistent for enten chefen for Operationsdivisionen eller chefen for Myndighedsdivisionen. Som personlig assistent for én af divisionscheferne skal du arbejde tæt sammen med chefer og medarbejdere i divisionen. Du vil herudover skulle indgå som medarbejder i Ledelsessekretariatet og løse opgaver på tværs af styrelsen og med kontaktflader til eksterne samarbejdsparter.

Som personlig assistent for en af divisionscheferne vil dine arbejdsopgaver bl.a. omfatte:

- planlægning, tilrettelæggelse og opsamling på møder.

- Opfølgning på divisionschefens iværksatte initiativer og understøttelse af den strategiske styring i samarbejde med chefer og medarbejdere i divisionen.

- Koordination af sager og sagsfremlæggelse.

- Kalenderstyring, koordination af besøg, rejser mv.

Øvrige arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt i forhold til dine kompetencer og vil bl.a. kunne omfatte:

- Betjening af Forsvarsministeriets departement, f.eks. koordinering af udarbejdelse af svar på udvalgsspørgsmål fra Folketinget, mv.

- Deltage i koordinering af implementeringen af forsvarsforliget.

- Varetagelse af opgaver i relation til Forsvarsministeriets øvrige styrelser, andre myndigheder samt kommunerne.

- Deltagelse i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation.

- Øvrige opgaver, herunder lovfortolkning, udarbejdelse af regler mv.

Opgaverne stiller krav til både dine skriftlige formidlingsevner, din sans for detaljen, din forståelse for det at arbejde med politiske og strategiske processer samt dine evner til at opbygge relationer på tværs af faglige og opgavemæssige skel.

Du skal kunne trives med at arbejde med korte deadlines og vil skulle agere bredt på tværs af styrelsen, ligesom du skal være klar til at tage ansvar – for stort som småt.
Om dig
Du har en relevant videregående uddannelse, f.eks. som samfundsvidenskabelig kandidat eller officer i Beredskabsstyrelsen/Forsvaret.

Det er centralt, at du kan udvise forståelse og interesse for at indgå i en delt funktion, hvor du både er personlig assistent for en divisionschef og samtidig er sagsbehandler i kontoret
Du har gennem tidligere ansættelser oparbejdet forståelse for samspillet mellem en faglig styrelse og et departement. Du kan være sparringspartner og ”forlænget arm” for divisionschefen, ”skære en sag til” og gøre faglige argumenter juridisk holdbare og politisk salgbare.

Du har erfaring med og/eller lyst til at vejlede andre om opgaveløsningen og er bevidst om, at vi gennem samarbejde når det bedste resultat.

Du er analytisk stærk og har gode skriftlige formidlingsevner. Du er ambitiøs og målrettet – ikke kun på egne men også organisationens vegne.

Når det brænder på, har du et højt drive og en udpræget vilje til at levere.

Du er omhyggelig og har forståelse for vigtigheden af at have styr på detaljerne.

Ikke mindst, er du en holdspiller med veludviklede samarbejdsevner, situationsfornemmelse og helhedsforståelse.
Ansættelsesvilkår
Hvis du er civil, bliver du ansat og aflønnet som fuldmægtig eller specialkonsulent efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.

Der vil være mulighed for at forhandle tillæg afhængig af dine kvalifikationer i forbindelse med ansættelsen. Dertil kommer den arbejdsgiverfinansierede pensionsordning på 17,1 %.

Hvis du er officer bliver du ansat som korpsmester, sektionsleder, kaptajn/kaptajnløjtnant efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som militær:
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du skal være indstillet på at gennemføre en mindre færdighedstest i forbindelse med en evt. ansættelsessamtale.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chefen for Ledelsessekretariatet, Marianne Østerby Kristensen på telefon 22 19 51 54 eller souschef Jacob Søllingvraa Deleuran på 30 94 22 46.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Ansættelse er 1. december eller snarest mulig.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har ca. 450 ansatte fordelt på hovedsædet i Birkerød, seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Birkerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

27.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent