Teamleder til materielområdet i Materiel- og Indkøbsstyrelsen


Erfaren teamleder til materielplanlægning i Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Nu har du muligheden for at søge en spændende stilling, hvor du vil arbejde med strategisk styring af materielområdet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
Som teamleder for materielteamet i Porteføljekontoret er du en del af de centrale beslutningsprocesser i FMI og befinder dig tæt det politiske niveau. Du bliver en del af en enhed præget af et højt fagligt niveau, stort engagement og med fokus på et godt arbejdsmiljø.
Om os
FMI anskaffer, vedligeholder og bortskaffer materiel og it for hele Forsvarsministeriets koncern. Vores vigtigste opgave er at sikre, at vores kolleger i forsvaret og beredskabet hele tiden har det rette materiel og it til tiden, så de kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.

I Porteføljekontoret er vi ansvarlige for styring og udvikling af materielkapacitetsplaner og it-kapacitetsplaner i rammen af forsvarsforliget. I den forbindelse udarbejder vi bl.a. bidrag til Forsvarsministeriets materielstatusrapportering og koordinerer FMIs forligsimplementering.

Porteføljekontoret forestår endvidere den løbende opfølgning på, at planerne føres ud i livet. I den forbindelse varetager vi bl.a. sekretariatsfunktionen i Porteføljekomiteen, Driftskomiteen og det koncernfælles It-porteføljeudvalg.

Vi er en chef og 11 medarbejdere, inddelt i et porteføljeteam, et materielteam og et it-team. Kontoret er kendetegnet ved en åben, ærlig og uformel omgangstone, hvor vi støtter hinanden. Vi har fokus på gode resultater på alle niveauer og prioriterer gode rammer for personlig udvikling og ikke mindst et arbejdsliv i balance.
Om stillingen
Som teamleder i materielteamet er du ansvarlig for udvikling og styring af materielkapacitetsplanen sammen med teamets tre-fire medarbejdere. Du refererer til chefen for Porteføljekontoret og har ofte dialog med FMI ledelse, chefer for relevante fagområder samt øvrige styrelser og myndigheder.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

- Daglig ledelse af teamet, herunder sparring og udvikling af medarbejdere.
- Udvikling og styring af materielkapacitetsplanen.
- Materielfaglige indstillinger til Forsvarsministeriets Departement.
- Bidrag til FMI Porteføljekomite og Driftskomite, der koordineres i kontorets porteføljeteam.

Indholdet i denne stilling giver dig stor indsigt i forligsimplementeringen samt Forsvarets materielanskaffelser og drift på såvel et praktisk som strategisk niveau. Stillingen giver således gode muligheder for personlig, karrieremæssig og faglig udvikling i en spændende hverdag.
Om dig
Du har ønskeligt erfaring fra og en bred forståelse for Forsvarsministeriets koncern, fx. fra det operative område, fra materielområdet eller har arbejdet i en styrelse eller departement.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

- Har veludviklede samarbejdsevner og menneskelige kompetencer, der understøtter varetagelse af teamlederfunktionen.
- Har overblik og kan holde flere bolde i luften på en struktureret måde.
- Er løsningsorienteret og har en veludviklet dømmekraft.

Din personlighed er imødekommende, din tilgang er helhedsorienteret og din faglighed bygger bl.a. på gode analytiske evner. Du vil være hjulpet af at vide noget om materielområdet, porteføljestyring og økonomi – ellers hjælper vi med, at du kommer til det.

Er du militær forventer vi, at du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II L), Master i Militære Studier (MMS) eller et tilsvarende udenlandsk kursus. Som civil besidder du en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau og har væsentlig erfaring fra Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet.

Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorets chef, oberstløjtnant Flemming Brühl Asmussen, på telefon 93 50 45 03 eller souschef, orlogskaptajn Claus Aleksandra Wiinholt, på telefon 40 13 06 47.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er den 22. oktober 2019. Samtaler afholdes snarest herefter.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. november 2019 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

22.10.2019

Indrykningsdato

27.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent