Rådighedsstilling - Militærpolitiofficer af reserven til Militærpolitiet


Rådighedsstilling - Militærpolitiofficer af reserven til Militærpolitiet

Vil du fastholde din tilknytning til Militærpolitiet og stadig vedligeholde dine militære kompetencer og færdigheder, så tilbyder Militærpolitiet en stilling som Militærpolitiofficer i vores reserveenhed.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der tre MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus og Korsør, samt en militærpolitistation i København.
Om stillingen
Samlet set består Militærpolitiets reserveenhed af højt specialiserede soldater, der alle brænder for tjenesten og udviser en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen til støtte for både Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen samt Arktisk Kommando.

Vi tilbyder en spændende tjeneste med gode kollegaer i et værnsfælles miljø med en uformel omgangstone.

Du vil skulle virke som Militærpolitiofficer i forbindelse med uddannelse og øvelsesaktiviteter i forhold til din designeringsfunktion, hvor dine faglige kompetencer vil blive udfordret og hvor du i høj grad selv får mulighed for at sætte kursen. Du vil ydermere blive tildelt større planlægningsaktiviteter afstemt ud fra din erfaring og dine kompetencer.

Deltagelse i aktiviteter afstemmes ved ansættelse og justeres løbende, men typisk ville du skulle kunne afse tid til at deltage i 10-15 dage årligt.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du være uddannet officer af linjen eller uddannet reserveofficer. Det er et krav, at du har gennemført Militærpolitikursus for officerer.

Derudover forventer vi, at du er energisk, kommunikativ, struktureret og har en professionel tilgang til tjenesten. Du er en udpræget holdspiller, der har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne som de kommer. Ydermere forventer vi, at du som minimum behersker engelsk i skrift og tale.

Erfaring fra internationale missioner og stabstjeneste er ønskeligt.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste, indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Personelsektionen ved Militærpolitiet kaptajn Søren Ditlev Borup på telefon 72 83 70 11 eller på mail: TRR-MP-S102@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er den 13. oktober 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Find mere information om Militærpolitiet på vores Facebook side og www2.forsvaret.dk/omos/organisation/militaerpolitiet/Pages/forside.aspx

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

13.10.2019

Indrykningsdato

26.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent