Oversergent/Material Requirement Planner/Indkøber ved 2. NSE i Vordingborg


Oversergent/Material Requirement Planner/Indkøber ved 2. NSE i Vordingborg

Vi søger en oversergent til stillingen som Material Requirement Planner/Indkøber ved 2. Nationale Støtteelement.
Om os
2. Nationale Støtteelement (2 NSE) er en af fem underafdelinger i 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 37 medarbejdere. 2 NSE er netop hjemvendt fra mission og er i øjeblikket i gang med uddannelsesperioden med fokus på vedligeholdende enkeltmandsuddannelse. Derefter overgår vi til funktions- og enhedsuddannelsesperioden før opstilling til FFG beredskab i 2020.

2 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold. Store dele af 2 NSE komme til at udgør kernen af 4 NSBTN bidrag til missioner februar 2021.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.
Om stillingen
Som Material Requirement Planner/ Indkøber (MRP/INDK) vil du opleve at få meget frie rammer med dine operative opgaver. Det betyder, at du overtager ansvaret for den videre koordination, samt definition af rammerne og udførelsen, når du modtager en opgave.

Som MRP/INDK vil du være specialist indenfor materielbehovsplanlægning og indkøbsstyring. Her vil du blandt andet blive ansvarlig for ordrebehandling, kontrol og frigivelse af rekvisitioner, udfærdige behovs- og trækprognoser for beholdningerne samt at foretage indkøb.

I funktionen vil du få indblik i, hvordan Forsvarets enheder rekvirerer deres materiel, samt hvordan man mest effektivt understøtter dem med forsyninger. Det betyder, at du vil skulle træffe beslutninger om, hvordan rekvireringen af forsyninger gennemføres optimalt, så modtagernes behov tilgodeses bedst muligt.

Stillingen stiller krav til dine evner til at bevare overblikket, arbejde selvstændigt, holde fokus på den overordnede målsætning, samt at du er ressourcebevidst.

Arbejdet involverer ofte samarbejde med andre enheder og myndigheder, både nationale og udenlandske, hvorfor du uundgåeligt vil udvikle dine kommunikationsevner.

Yderligere indebærer stillingen en høj grad af frihed under ansvar, der giver dig gode muligheder for at tilrettelægge din arbejdsdag. Du vil blive en del af et højt specialiseret team, og du refererer til delingsføreren, som også vil være din daglige leder.

Ved siden af din rolle som INDK/MRP vil du også blive en del af enhedens/bataljonens faglærere med opgave at uddanne og udvikle dine kolleger, for eksempel som faglærer i førstehjælp, idræt, SKYT eller lign.
Om dig
Det forventes, at du er helhedsorienteret, ressourcebevidst og forudseende i din opgaveløsning. Det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet som forsynings- eller materielbefalingsmand. Det afgørende er, at du er motiveret for at lære og udvikle dine kompetencer, samt bidrage aktivt til en stadig forbedret opgaveløsning.

Du har et kendskab til logistiktroppernes organisation.

Du er klar til en hverdag, der er omskiftelig med en del rejse- og øvelsesaktivitet. Ligeledes er du indforstået med at blive udsendt som INDK/MRP i internationale operationer.

Du er god til styring og har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Du sætter faglighed højt og forstår at bruge ressourcer og samarbejde til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m. h. p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2 NSE,
KN Jacob S. Hansen på tlf. 72 83 74 58 eller TRR-4B-200A@fiin.dk eller Kompagnibefalings-manden SSG John Jacobsen på tlf. 72 83 74 60 / TRR-4B-201A@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

26.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent