Rådighedsstilling - Reserveofficer som efterretningsofficer ved Opklaringsbataljonen på Bornholm


Rådighedsstilling - Efterretningsofficer til reserven ved Opklaringsbataljonen på Bornholm

Vi søger en reserveofficer i reserveenheden som ønsker at arbejde med efterretningstjeneste i Opklaringsbataljonen. Har du interesse og / eller erfaring med taktisk efterretningstjeneste eller ønsker at få det, så er det måske dig vi søger.
Om os
Opklaringsbataljonens identitet er forankret i vores mangeårige deltagelse i internationale operationer, og dermed er fokus konstant rettet imod bataljonens operative kapaciteter og evnen til at levere varen med kort varsel.

Opklaringsbataljonen er en arbejdsplads hvor initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på høj faglighed, er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum.

Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Opklaringsbataljonen er kapacitetsbærer for Hærens opklaringsenheder og opretholder dermed Hærens evne til at uddanne og indsætte opklaringsenheder i rammen af reaktionskampgruppen og troppeenhedsniveauet eller tilsvarende.

Opklaringsbataljonen gennemfører Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Herudover har Opklaringsbataljonen to stående reaktionsstyrkeeskadroner; 1. og 2. Lette Opklaringseskadron.
Om stillingen
Stillingen er en rådighedsstilling designeret som efterretningsofficer i Opklaringsbataljonens reserveenhed. Stillingen er placeret i efterretningssektionen S2 i vores reservestruktur.

I funktionen som efterretningsofficer skal du i øvelsessammenhæng, med henblik på træning i forhold til designeringsfunktionen, deltage i stabens planlægnings- samt føringsopgaver. På øvelser vil du ligeledes have mulighed for at fungere som tilbagemelder inden for efterretningskredsløbet ved underafdelingerne, samt støtte uddannelsen indenfor dette.

Du får en bred berøringsflade med alle i bataljonsstaben, samt i underafdelingerne og det forventes, at du indgår i dialog med disse.

Du skal forvente at blive indkommanderet flere dage årligt.
Om dig
Du er officer af reserven og har tidligere erfaring med opklaring, alternativt erfaring som delingsfører i en kampunderafdeling.

Derudover er det ønskeligt, at du har arbejdet med taktisk efterretningstjeneste i en stab alternativt anden erfaring med stabsarbejde på bataljonsniveau eller højere.

Du har et fleksibelt mindset og kan indgå i en stab, hvor der forventes en høj grad af virkelyst og initiativ.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte chefen for efterretningssektionen kaptajn Ivan Hansen på telefon 72 82 38 20 eller mail: GHR-3B-S20A@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90 eller via mail: FPS-BA-BSS10@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 13. oktober 2019 og ansættelsessamtaler vil blive gennemført efterfølgende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Bornholm

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

13.10.2019

Indrykningsdato

26.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent