Oversergent til Geospatiale deling ved Ingeniørregimentet (genopslag)


Oversergent til Geospatiale deling ved Ingeniørregimentet (genopslag)

Kunne du tænke dig at arbejde med geospatial analyse, et dynamisk og spændende felt indenfor Ingeniørtjeneste?
Hvad med at træne dine analyseevner og ledelsesmæssige færdigheder i en stilling med et kæmpe udviklingspotentiale, både personligt og fagligt?

Vi søger en ny medarbejder til en oversergentstilling i den Geospatiale Deling (GEODEL).
GEODEL har en kæmpe berøringsflade og arbejder bl.a. sammen med Danske Division, Specialoperationskommandoen, Efterretningsregimentet, osv.. Du vil få mulighed for at deltage i mange øvelser, og arbejde tæt sammen med folk på mange niveauer, fra stabsofficeren i en større NATO-stab til den operativt indsatte soldat på jorden.
Om os
GEODEL er underlagt Hærens Chemical-, Biological-, Radiological-, Nuclear- og Geospatialkapacitets-kompagni, som er en specialistenhed. Dette betyder, at vi er pålagt et stort antal unikke opgaver, og råder over store mængder specielt materiel.

Vores bemanding er på 89 medarbejdere, men kan ved tilgang af designeringspersonel komme op på 99 medarbejdere. Vi er en enhed der er sammensat af fem specialer. Derudover en kommandoenhed og en forsynings- og vedligeholdelsesenhed.
Vores kapaciteter er efterspurgte, så vi deltager i mange øvelser og aktiviteter, såvel i ind- som i udlandet.
Om stillingen
Oversergentstillingen i GEODEL er en stilling med et todelt arbejdsområde, med to primære aspekter der skal varetages.
Første område er funktionen som Geospatial specialist (GEOSPEC), der er ensbetydende med at kunne foretage udfordrende digitale terræn-analyser, så disse tilgodeser tekniske parametre og taktiske principper.
Du vil skulle gennemføre hele det grundlæggende GEO-kursusforløbet (IGR 711), samt modulet dedikeret til GEO-Føreren (IGR 713). Meget af første år hos delingen går primært med uddannelse og daglig tjeneste. Så snart du kan begå dig acceptabelt i programmet, bliver du en aktiv del af den pulje der leverer effekten ved vores kunder. På øvelserne vil du få erfaring og udvikle dine færdigheder i programmet ArcGIS, der er vores databehandlingsprogram til behandling af de store mængder rådata. Færdigheder med direkte civil sammenlignelighed.

Det andet område er som fører for GEO-gruppen. Du får et tæt samarbejde med din underlagte GEOSPEC, bl.a. fordi I ofte er selvstændig indsat og to mand til at levere den ønskede effekt bedst muligt. Du er GEOs ansigt udadtil og skal begå dig i mange forskelligartede miljøer og ofte på højt niveau. Vi er kendt for vores service, så vi forventer du har et servicemind og er udadvendt nok til at kunne skabe din egen sammenkobling til den enhed du støtter.

Der vil være mulighed for at søge alternative kurser mhp. at sammenkoble det geospatiale felt med andre fagområder. Din stilling udvikler dig, samtidig med at du kan forme den til dig.

Tjenesten veksler mellem dage på kasernen, hvor vi varetager den daglige produktion, og feltøvelser/udenlandske øvelser, hvor du er væk fra kasernen i adskillige dage. Den daglige tjenestetid er som udgangspunkt mellem kl. 0715 og 1515, derudover kan der forekomme tjeneste enkelte dage frem til 1700. Det vil fremgå af enhedens halvårlige aktivitetsoversigt, hvornår du skal påregne lange dage eller øvelsesaktivitet.
Om dig
Det er et krav at du er oversergent, alternativ en erfaren sergent vurderet egnet til gennemgang af videreuddannelsestrin – I, eller de kommende uddannelses- og/eller udnævnelseskriterier, der kvalificerer til udnævnelse til oversergent. Du skal beherske dansk og engelsk i skrift og tale til niveau 4 jf. FKO-BST 180-5.
Du skal have lyst til at arbejde med et specialistområde, og kunne lide at arbejde i et miljø hvor der er fart over feltet og hvor faglig dygtighed er i højsædet. Vi giver dig alle redskaberne til at blive en dygtig specialist, men det er din egen disciplin der holder redskaberne skarpe.

Du er initiativrig og kan håndtere omskiftelighed. Din hverdag i GEODEL vil være præget af korte tidsfrister og frie dynamiske rammer, hvorfor det forventes du er fleksibel og kan indstille dig til nye vilkår og løse opgaven på bedste måde. Det forventes du udviser selvstændigt initiativ til løsning af DEL praktiske opgaver, og løser problemstillinger på laveste niveau, indenfor de tidsrammer der gives til dig. Du skal være ansvarsbevidst, og vil i den forbindelse få brede rammer til at udføre din opgave, såfremt ansvaret bæres med professionalisme.

Du er helhedsorienteret og forstår at interagere konstruktivt og hensigtsmæssigt med menneskene omkring dig, så svære vilkår overkommes i fællesskab. Du skal have lyst til at indgå i et dynamisk team hvor dyder som fællesskab og samarbejde er ligeså vigtige som vores professionalisme. VI sætter en ære i at hjælpe hinanden.
Du skal være serviceminded da GEODEL håndterer meget kundekontakt og servicerer mange mennesker. Det er vigtigt at du har lyst til at hjælpe disse kunder og på den måde forstår vigtigheden af vores image.

Dine IT færdigheder må gerne afspejle din interesse for IT, hvorfor det er en fordel at du har kendskab til server- og LAN-opsætning, brugen af netværk med tilhørende problemstillinger og generelt er ferm på en computer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Asger S. Poulsen på telefon: 21 24 80 99 eller seniorsergent Allan W.Ø. Laustsen på: 72 82 53 11.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Ansøgningsfrist er 20. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

26.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent