Forsyningshjælper til Unmanned Aerial System kompagniet ved Efterretningsregimentet.


Forsyningshjælper til Unmanned Aerial System kompagniet ved Efterretningsregimentet.

Besidder du en stor grad af overblik, og kan du lide at have styr på tingene?

Kan du lide at være serviceminded og at have med specialiseret mennesker og grej at gøre?

Så har vi jobbet til dig som forsyningshjælper ved Unmanned Aerial System kompagniet (UAS) i Varde.
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade, med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni (EWKMP) og en Opklaringseskadron. Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2. Military Intelligence bataljon.

Kernevirket for UAS er taktisk efterretningsvirksomhed, som udfører opklaring fra luften. Udfra en prioritering af de indhentede meldinger, bearbejdes denne information og formidles til chefen. Det skal hjælpe chefens opgaveløsning, så chefen hurtigt og præcist løser opgaven bedst muligt, hvad også er afgørende for at redde liv på kamppladsen.

UAS udgør dermed en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Rekognosceringsbataljonen, der indgår som en operativ enhed under første brigade. Det betyder, at kompagniet indgår som en aktiv og prioriteret del af de beredskaber og opgaver som pålægges brigaden. Der er, som følge af det, en vedvarede opgave i at klargøre sig og gennemføre samvirke med brigadens øvrige enheder og udenlandske enheder. Dertil indsættes UAS i både nuværende og fremtidige internationale missioner.

Når kompagniet eller en af delingerne ikke selv er under opstilling til international mission vil opgaverne i højere grad bære præg af enhedsuddannelse og støtte til det UAS bidrag, der klargør til de kommende missioner.

Kompagniets personel er kendetegnet ved høj faglighed og mange har erfaring fra flere missioner. Dog vægter vi i kompagniet en positiv og konstruktiv indstilling til opgaverne gennem et ærligt og uformelt arbejdsmiljø. Du vil hurtigt opleve, at omgangstonen generelt er uformel, og at der lægges op til selvstændighed i opgaveløsningen uanset grad. Du bliver en del af en enhed med gode kolleger, et godt sammenhold og et arbejde med et unikt speciale.

Til dagligt består kompagniet af to delinger, der er specialiseret i at flyve med mini-UAS, samt en førings- og planlægningsdeling. Sidstnævnte er her du vil indgå.
Om stillingen
Som forsyningshjælper indgår du i førings- og planlægningsdelingen, dine primære opgaver er at servicere de to delinger i den daglige drift på både øvelser og på garnisonen.

Derfor skal du blandt andet være i stand til at kunne;
• gennemføre arbejdsprocedure og kontrol af forsynings- og vedligeholdelsestjenester som: ammunitions-, materiel-, drivmiddel- og forplejningstjeneste.

• varetage den daglige forsyningsforvaltning, herunder at rekvirere og modtage nye forsyninger, fordele og administrere materiel, ud og indlevering af funktionsudrustning og materiel, samt udarbejde vedligeholdelsesmeddelelser og udføre ordre på NIV 3.

• i forekommende tilfælde virke som stedfortræder for forsyningsbefalingsmanden, herunder at forvalte materiel- og ammunitionsregnskab, individregistrering, føre kontrol af forbrugsgods samt tilsikre sig at forvaltningsgrundlaget overholdes.
Om dig
Du er konstabel og har en grundlæggende militæruddannelse. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med forsyningstjeneste tidligere, men det er ikke et krav. Til gengæld skal du være parat til at ville efteruddanne dig.

Du bliver en afgørende del af et lille energisk team, hvor dagligdagstempoet er højt, og hvor det er nødvendigt at kunne arbejde selvstændigt, være fokuseret og målrettet. Det er derfor vigtigt at du har sans for god kommunikation, og have gode samarbejdsevner.

Du skal gerne have flair for IT, logistik og punktlighed. Det forventes at du påtager dig ansvar for den daglige drift med støtte fra forsyningsbefalingsmanden.

Det forventes at du ligeledes stræber efter altid at levere det bedste resultat for kompagniet, da du vil fungere som serviceorgan. Du skal være fleksibel i både tid og tankegang, grundet daglige opgaveløsninger og udfordringer.

Det er et krav at du:
• som minimum har B kørekort
• kan godkendes til HEM

Det er ønskeligt at du har:
• DEMARS 904-09
• C og CE kørekort
• ADR farligt gods bevis

Du skal være indstillet på nødvendig efteruddannelse blandet andet:
• Truck certifikat
• Krypto certifikat
• Grundlæggende uddannelse forsyningsklasse I-V
• Taktisk logistik til operativ brug
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen på telefon 72 82 93 71 eller mail EFR-1B-300@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019 og samtaler forventes umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.

Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon.

Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

25.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent