Sagsbehandler ved S7 ST/2 MIBTN, Efterretningsregimentet Varde


Sagsbehandler i S7 ved 2 Military Intelligence Battaljon, Efterretningsregimentet Varde

Vil du være med til at skabe de bedste rammer for informationsaktivitetsområdet i Hæren, drive den taktiske udvikling til støtte for IAKMP og være med til at uddanne de kommende IA specialister?

Kan du være på øvelse og samle erfaringer den ene dag, omsætte de indhentede erfaringer til taktisk udvikling den anden inden du på tredjedagen underviser på et af vores internationale kurser eller deltager på et seminar?

Så er stillingen som IA sagsbehandler ved S7 i staben/2 Military Intelligence Battaljon (2MIBTN) noget for dig!
Om os
2 MIBTN styrkeproducerer efterretnings- og informationsaktivitets-kapaciteter (CIMIC og PSYOPS) samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder.

Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder og udarbejder skarpe taktiske efterretningsprodukter til beslutningstagere i hele forsvaret.

Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser, samt Counter- Intelligence og militær sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområderne.

Vi er en arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

I S7 vil du indgå i et team med fokus på at skabe de bedste rammer for uddannelse og taktisk udvikling indenfor både almindelige militære færdigheder samt højt specialiserede efterretnings- og informationsaktivitets- enheder.

Du vil få en afvekslende tjeneste som både omfatter øvelser, uddannelse, møder og seminarer, koordination med bataljonens Informationsaktivitetskompagni (IAKMP) og eksterne partnere, samt taktisk udvikling med resten af S7.

I perioder med højt arbejdspres rykker vi sammen om opgaven, men planlægger stadig overordnet på afspadsering af merarbejde.

Vi vægter fleksibilitet i mødetid – og sted og søger at identificere perioder med muligheder for personlig videreuddannelse og kompetenceudvikling.

I S7 er der plads til kompetenceudvikling, en udvikling vi ser som et fælles ansvar og hjælper hinanden med.
Om stillingen
Stillingens fulde betegnelse er:
IA SBH UDD LI/LL (IA Sagsbehandler Uddannelse Lessons Identified/Lessons Learned)

Du bliver Point of Contact ift. IAKMP ved BTN i samarbejde med IA sagsbehandler for taktisk udvikling og dermed en del af et to mandsteam hvor samarbejdet med og støtten til IAKMP er en stor og vigtig del af hverdagen.

Du virker som sagsbehandler på LI/LL området og bidrager til den taktiske udvikling indenfor informations-aktivitetsområdet.

Herudover skal du planlægge, tilrettelægge og bidrage til gennemførelse og kontrol af bataljonens uddannelse indenfor informationsaktivitetsområdet.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, der står for at kunne gennemgå VUT II/ML eller ny strukturel videreuddannelse

Dine soldatermæssige færdigheder er gode, og du har en stor viden indenfor IA, hvilket du nyder at lære fra dig og udvikle.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og besidder en meget høj grad af faglig stolthed.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer og tidligere har beskæftiget dig med informationsaktiviteter.

Vi forventer at du har gode IT-færdigheder og viljen til at bringe disse i spil i anvendelsen af både eMTEP og Share Point.

Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes til minimum HEMMELIGT
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Bjarke H. Graversen på telefon +45 4074 0752 eller FIIN. EFR-2B-S70A@MIL.DK

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 20. oktober 2019 samtaler forventes afholdt i uge 43/44.

Stillingen er til besættelse fra 1. december 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

25.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent