Kursusleder (seniorsergent) til uddannelsen af Cyberværnepligtige ved Føringsstøtteregimentet


Kursusleder (seniorsergent) til uddannelsen af Cyberværnepligtige ved Føringsstøtteregimentet

Kan du få en række enkeltstående fag til at hænge sammen som en helhed – og kan du lide at være den der skaber gode forudsætninger for at undervisere kan koncentrere sig om at undervise?
Synes du også at IT som fagområdet er generelt interessant – men IT- /cybersikkerhed er mega spændende ?

Kan du svare ja, er du måske vores nye kollega hvor du kommer til at spille en afgørende rolle som kursusleder og koordinator til vores cyberværnepligige?
Om os
Communication and Information Systems Operationsstøttebataljon (CISOPSBTN) indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder i Danmark og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel.

Det IT Tekniske uddannelseselement (ITU) er en del af uddannelsesdelen.

I 2020 får elementet ansvar og afgørende rolle med teknisk uddannelse af cyberværnepligtige.
Vi skal uddanne 15 cyberværnepligtige pr. ½ år, hvor vi forestår ca. 20 uges undervisning i grundlæggende IT og Cybersikkerhed.

Derudover er elementet er ansvarlig for IT uddannelse ved Føringsstøtteregimentet (FSR), og for enkelte dele, også for resten af forsvaret.
Vi forestår forberedende undervisning af soldater der skal uddannes til IT supporter, hvor vi vejleder dem der er på vej og ligeledes dem der kommer fra IT hovedforløbene og skal arbejde med praktikmål.
Vi er ansvarlige for Værnsfælles IT grundkursus og en række kurser inden for IT sikkerhed, ligesom vi er fagansvarlige for uddannelse på nye IT systemer hvor vi udvikler læringsplaner, gennemfører initial kurser hvorefter vi ”overdrager” uddannelsesansvaret til enheden.

Vi er fysisk placeret på Ryes kaserne i Fredericia og på Høveltegaard.
Vi er i alt 4 medarbejdere, som består af en leder, 2 seniorsergenter og 1 oversergent.
Vi er specialister som i samarbejde er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af IT undervisning.
Vi kan lide at undervise og vi ser det som en unik mulighed at vores kursister blive ”knivskarpe” til IT.

Vi arbejder målrettet og leverer løsninger med opgaven i centrum og til tiden. Vi lægger vægt på god trivsel, har uformel omgangstone. Vi tilbyder frihed under ansvar gennem selvstændighed og vedholdenhed med opgaverne.
Om stillingen
Stilling er nyoprettet stilling på den tekniske uddannelse værnepligtige skal have på regimenets Cyberværnepligt. Stilingen er en del af det IT teknisk uddannelseselement. Dine opgaver vil være centreret omkring opgaver med uddannelsesplanlægning, uddannelsesdokumentation m.v. og have afgørende indflydelse for at de værnepligtige er i mål med deres cyber uddannelse når de hjemsendes efter 6 måneder.
Du understøtter rette sammenhæng og progression mellem fagene vi underviser i og at eksterne aktører – ex. Center for cybersikkerhed – inddrages i rette tid og omfang.
Opgaver løses efter overordnet direktiv fra nærmeste leder og med selvstændig planlægning og udførelse.
Alt efter dine faglige IT kompetencer er der mulighed for undervisningsopgaver.

Hovedopgaver:
• Planlægning og sparring med underviserne mht. tilrettelæggelse af undervisning og udfærdigelse af dokumentation på undervisning i IT og Cybersikkerhed, endvidere;
Server administration og sikkerhed – Powershell – Grundlæggende database – server teknologi – Cloud – Linux – server teknologi Linux - Netværkssikkerhed.
• Ansvarlig for planlægning, strukturering og opsætning opgave til afsluttende øvelse.
• Koordinerende ift. klassen og teknik tilstand, behov for vedligeholdelse m.v.
• Evt. mindre undervisningsopgaver inden IT og Cybersikkerhed

Vi tilbyder: En nyoprettet stilling i et meget spændende miljø hvor vi oplever stor udvikling, og hvor du vil kunne være med til at forme indholdet.
Stillingen er en del af et projekt, som vil have stor bevågenhed såvel i gennemførelsen som i det ”slut produkt” som ”leveres retur” til samfundet. Opgaverne løses både selvstændigt og i samarbejde med både nære kolleger og eksterne aktører. Din indsats vil være tydelig og være afgørende på det samlede ”produkt”.

Stillingen fordrer erfaring som kursusleder-/ holdfører, men vigtigst er, at du formår at inddrage underviserne og støtte med udarbejdelse af nødvendig uddannelsesdokumentation og der ved skaber sammenhæng mellem fagene.
Vi tilbyder en hverdag hvor du baseret på faglighed, viser dit værd ved at se muligheder - og hvis noget ikke kan lade sig gøre, så finder du et alternativ.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent. Det kan også være, du er oversergent med dokumenteret potentiale til videre uddannelse til seniorsergent. Du har erfaring som fx holdfører, kursusleder eller næstkommanderende/deling, hvor du har bevist, at du kan skabe sammenhænge i større opgaver med mange delmål.

Du er generalisten der er med til at skabe de rum, hvor andre kan lykkes. Du er struktureret og kan lide at arbejde i et dynamisk miljø. Desuden er du en selvstarter og god afslutter. Du ser dig som en teamplayer, og du bidrager aktivt til vi arbejder effektivt og altid leverer løsninger til tiden.

Ønskelige kvalifikationer:
• Du Interesserer dig for IIT og i særdeles Cybersikkerhed.
• IT supporter
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være Ryes kaserne i Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Seniorsergent Morten Holmgaard på telefon 2019 7392. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse snarest herefter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Føringsstøtteregimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev og Fredericia.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvaret internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

25.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent