Flymekaniker ved Air Transport wing


Flymekaniker ved Air Transport wing på Flyvestation Aalborg.

Har du mod på et spændende job i dynamiske omgivelser? Så søger vi lige nu flymekanikere til C-130J Hercules og CL-604 Challenger.

VI tilbyder vi et alsidigt og spændende job, med store faglige og personlige udfordringer ved Aircraft Maintenance Squadron på flyvestation Aalborg, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.
Om os
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

ATW mission er at gennemføre og støtte forsvarets lufttransport- og luftbårne overvågningsoperationer overalt; Hurtigt, præcist og effektivt. Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.

Om Aircraft Maintenance Squadron (AMS)
AMS vedligeholder og klarmelder ATW fly med henblik på at levere flyvedygtige fly til træning, øvelser og operationer.
Om stillingen
Som flymekaniker ved ATW, bliver du en del af et velfungerende team, hvor du er med til at reparere og vedligeholde C-130J Hercules eller CL-604 Challenger fly.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være reparation og vedligehold af flystel, flysystemer samt komponenter. Du vil skulle afsende og modtage fly, samt udføre forfaldende arbejde i hangaren. Det er væsentligt, at du er i stand til at analysere flytekniske problemstillinger og generelt besidder et indgående teknisk kendskab. Du kan forvente en omskiftelig hverdag, hvor opgaver skal løses i et tempofyldt miljø.

Du skal medvirke til, at arbejds- og flyvesikkerheden overholdes og sørge for, at den foreskrevne dokumentation i forbindelse med udførelse af arbejde på fly og komponenter føres.

Du vil komme til at forestå kvalitetskontrol inden for eget ansvarsområde og skal til hver en tid sikre, at de anvendte arbejdsinstruktioner og dokumentationer bliver overholdt.

Du skal være indstillet på uregelmæssige arbejdstider, samt periodevise weekendvagter. Disse arbejdstider er planlagt, så arbejdsbelastning uden for normal tjeneste er så minimal som muligt.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen, skal du have gennemgået og bestået flyteknisk grunduddannelse, eller som minimum have en grundlæggende flymekanikeruddannelse eller tilsvarende, og have aftjent din værnepligt eller være indstillet på at gøre det forud for ansættelse.

Du har gode menneskelige kompetencer, og du evner at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af en organisation, med varierende arbejdsområder og mange forskellige specialister. Du besidder faglige kompetencer og færdigheder, der kan sikre en fyldestgørende opgaveløsning i henhold til gældende direktiver indenfor det vedligeholdelsesmæssige område.

Du er både fleksibel, proaktiv og har en god ordenssans. Du er åben, ærlig og loyal overfor dine kolleger og ledelsen, samt medvirker til et godt arbejdsklima.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte ATW AMF1 (C-130J) SSG Brian Berge på telefon 7284 7412/ mail ATW-AM1-001@mil.dk eller ATW AMF2 (CL604) SSG Morten Larsen på telefon 7284 7421 / mail ATW-AM2-001@mil.dk eller ATW CH AMS MJ Erik Sørensen på telefon 7284 7403 / mail ATW-AMS-004@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelse kan ske efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.11.2019

Indrykningsdato

25.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent