Logistikbefalingsmand ved Logistiksektionen til XIII Lette Infanteribataljon/Slesvigske Fodregiment.


Logistikbefalingsmand ved Logistiksektionen til XIII Lette Infanteribataljon/Slesvigske Fodregiment

Vil du være med til at opbygge XIII Lette Infanteribataljon? Herunder deltage i sagsbehandling af normering og efterfølgende materielinddækning samt evt. nyanskaffelser.

Vil du medvirke til udarbejdelse af logistiske koncepter for hærens nye kapacitet, let infanteri?

Har du hvad der skal til – Også når det går op ad bakke?

Vil du være med til at gøre et stærkt hold endnu stærkere?

Så har du nu muligheden for at søge stilling som Logistikbefalingsmand.
Om os
1. januar 2019 opstilledes XIII Lette Infanteribataljon (XIII) ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

XIII skal indledningsvist opstille staben, 1. Lette Infanterikompagni og dele af Stabskompagniet i 2019. Dette med henblik på gradvist at opbygge XIII til en professionel kampbataljon, der kan indsættes i det fulde opgavespektrum.

Logistiksektionen består af en logistikofficer/CBRN-officer som tillige er chef og en logistikbefalingsmand. Sektionen støttes fast af en stabshjælper fra Stabskompagniet.

Logistiksektion er overordnet ansvarlig for bataljonens drift af materiel, våben og køretøjer. Derudover er de vigtigste arbejdsområder operativ logistik og deployering i forbindelse med aktiviteter i ind- og udland, forsyningstjenesten, arbejdsmiljø og etablissement.

Fokus ved XIII vil indledningsvist være på at udvikle uddannelse, standarder, bestemmelser og doktrin. XIII bliver let bevæbnet og udrustet til afsiddet operationer i primært uoverskueligt terræn. Til støtte for operationer vil XIII få tilgang af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør XIII særlig egnet til opretholdelse af højt bered¬skab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften.

Både XIII og Slesvigske Fodregiment er traditionsrige enheder som strækker sig langt tilbage og er solidt forankret i Sønderjylland. XIII værner om disse og viderefører disse med stolthed.
Om stillingen
Du vil indgå i et team som Logistikbefalingsmand med en kaptajn som Chef for S4 og en forsyningshjælper, hvor I sammen vil forestå XIII logistiktjeneste såvel på garnison og under operative forhold.

Da XIII er under opbygning, vil der i starten være fokus på at få opbygget og materielinddækket kompagnierne i forhold til den skitserede opbygningstakt. Dette vil også inkludere deltagelse i evt. nyanskaffelser. Der vil være behov for en udpræget støttet til kompagnierne i forhold til materielforvaltning og vedligeholdelsestjeneste.

Første enhed mødte i august 2019 og modtager Hærens Basisuddannelse hvorefter denne videreføres over i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og danner grundstammen i 1 Lette Infanterikompagni.

I takt med at XIII kompagnier opbygges vil fokus skifte til mere generel logistik og herunder også støtte til udvikling af logistiske koncepter for det lette infanteri.

XIII vil løbende tilsikre at du bliver kompetenceudviklet i forhold til de opgaver vi forventer du skal løse, dette vil gælde både driftsmæssige men også operative opgaver.

Som XIII logistikbefalingsmand forventer vi også at du vil holdningspåvirke og uddanne yngre kollegaer i forhold til logistiktjenestens gennemførelse og XIII også på dette område kan fremstå professionel.

Du skal være forberedt på perioder med dage væk fra hjemmet på grund af uddannelse, øvelser, skydeperioder og anden tjeneste, herunder evt. INTOPS.
Om dig
Du er seniorsergent eller er oversergent med potentiale til seniorsergent. Vi ser gerne at du har erfaring med indholdet i stillingen som tidligere forsyningsbefalingsmand eller indenfor materielforvaltning i Hæren. Tjeneste som eksempelvis NK/deling og dermed kendskab til forsyningstjenesten på de lavere niveauer er også ønskeligt, men ikke et ubetinget krav.

Vi ser gerne at, du er i besiddelse af kørekort til kategorierne B, C og E.

Af logistiske kompetencer er følgende ønsket, men ikke et krav:
- Last- og surringskursus
- ADR-certifikat
- Truck certifikat
- SAP kursus (Myndighedsbeholdning og vedligeholdelsesrekvirent)

Du er samarbejdsorienteret og har en struktureret tilgang til din opgaveløsning. Du er fleksibel og løsningsorienteret i forhold til stabens opgaver og støtte til kompagnierne. Du brænder for logistik og for at opretholde dine gode militære færdigheder igennem en professionel indstilling til tjenesten.

Det kan være en fordel, hvis du har baggrund fra infanteriet, men det er ikke et krav. Viljen til at lære og uddanne sig vægtes højt. Besidder du ikke alle uddannelser og kompetencer som beskrevet ovenfor men er du den rette person, så søg! Så får vi dig klædt på!
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Haderslev Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for S4 kaptajn Thomas Møller på telefon 72 83 13 13 eller mobil 41 38 51 46.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 21. oktober 2019, idet samtaler gennemføres i Haderslev i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis
i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole
under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel.

2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024. Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse
af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne
opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

21.10.2019

Indrykningsdato

24.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent