Udviklingsorienteret overassistent søges som sagsbehandler til Struktur- og rekrutteringssektionen ved Flyverkommandoen


Udviklingsorienteret overassistent søges som sagsbehandler til Struktur- og rekrutteringssektionen ved Flyverkommandoen

Interesserer du dig for arrangementsstyring, organisationsudvikling og sammenhængen til Demars’ øvrige dimensioner? Har du mod på at prøve kræfter med at arbejde på niveau II og jonglere med en opgaveportefølje, der varierer i indhold og kompleksitet og har en stor kontaktflade bredt i Forsvaret?

Så har du nu muligheden for at søge en stilling som sagsbehandler hos os og derigennem bringe din administrative viden og erfaring i spil.
Om os
Flyverkommandoen er placeret på Flyvestation Karup, og har ca. 160 dedikerede medarbejdere og er overordnet ansvarlig for styring af Flyvevåbnets planlægning og drift.

Struktur- og Rekrutteringssektionen er et team på en chef og tre sagsbehandlere, der alle arbejder selvstændigt og med stor frihed. Sektionens primære opgave er at analysere og formidle Flyvevåbnets nuværende og fremtidige bemandingsmæssige situation, og i tæt samarbejde med en lang række partnere sikre, at Flyvevåbnet kan tiltrække og rekruttere et tilstrækkeligt antal kompetente medarbejdere til uddannelser og strukturen.

Vi er den ene af to sektioner i Struktur- og Uddannelsesafdelingen med i alt elleve stillinger. Sagerne varierer meget, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Sektionen støtter hele chefgruppen i Flyverkommandoen i deres arbejde. Vi arbejder tit med opgaver, der ikke naturligt løses af andre sektioner i staben, hvorfor der ofte er nye spændende opgaver at tage fat på.

Ved Flyverkommandoen har vi en kultur, hvor tanker og idéer udveksles frit for at fremme en høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi understøtter et kreativt og konstruktivt samarbejdsmiljø, hvor mange opgaver løses af flere ressourcepersoner. Vi prioriterer vidensdeling, mangfoldighed og anerkendelse.
Om stillingen
Vi tilbyder et alsidigt job med opgaver af både driftsmæssig og strategisk karakter.

I forhold til organisationsudvikling og strukturopgaver, vil du blive ansvarlig for Flyvevåbnets andel og brug af DeMars arrangements- og kvalifikationskatalog. Her medfører blandt andet indførelsen af F-35 kampfly, et behov for en helt ny registreringsstruktur. Samtidig gennemfører du controlling af uddannelsesdokumentation i arrangementsstyring, som Flyvevåbnets niveau III myndigheder er blevet ansvarlige for.

Du bidrager til udarbejdelse af strukturrelaterede produkter til Flyvevåbnets Myndigheds Business Cases, såvel i forligsforberedende og forligsimplementerende perioder, samt almindelig vedligehold af organisationsstrukturen. Ligeledes kommer du til at bidrage til prognosearbejdet, strukturanalyser og forberedelse af relaterede præsentationer for området. Dette kræver blandt andet, at du er god til at arbejde i Excel og Powerpoint.

I naturlig forlængelse af ovenstående opgaver, vil du være Flyverkommandoens og sektionens repræsentant i en række mødefora, hvoraf du selv er formand for enkelte. Du vil selvfølgelig modtage den nødvendige oplæring og vejledning i forbindelse med jobstart.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med en nytilgået major, der har det overordnede ansvar for strukturopgaverne. Sammen former I opgaveløsningerne og kommer i hus med efterspurgte produkter.

Vi tilbyder flekstid og muligheden for at arbejde hjemmefra. Jobbet har få rejsedage om året og ingen vagtfunktioner.
Om dig
Du er overassistent eller seniorsergent, og vil gerne afprøve dine evner på niveau II som led i din karriere. Om du kommer fra et andet værn er kun spændende for os.

Du besidder et højt fagligt niveau og kan anlægge helhedsbetragtninger, når du skal udstikke rammer for Flyvevåbnets enheder. Du har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed og søger ny viden og finder brugbare løsninger på eget initiativ.

Du arbejder struktureret og er en omhyggelig "håndværker", der kan se sagerne fra flere vinkler og omsætte disse i gode løsninger. Du arbejder vedvarende på at forbedre processer, datakvalitet og produkter og udfordrer gerne ”plejer”.

Det er et krav, at du har arbejdet med arrangementsstyring og/eller organisationsmoduler i DeMars/SAP. Har du erfaring fra HR funktioner er dette et plus.
Ansættelsesvilkår
Militær ansøger:
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Civil ansøger:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen udgør 25.064,61 kr. pr. måned i aktuelt niveau. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Gældende for både militær og civil ansættelse:
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef OL Mikael Mørck-Pedersen på mail FKO-F-CHPS@mil.dk / telefon 7281 1507 eller sektionschef MJ Pia M. Wognsen på mail FKO-F-CHPSS@mil.dk / telefon 7281 1534.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2019 og vi forventer at afholde samtaler i uge 46. Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.

Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

01.11.2019

Indrykningsdato

23.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent