Erfaren, helhedsorienteret og analytisk stærk chefsergent søges til G5 i Hærkommandoens stab


Erfaren, helhedsorienteret og analytisk stærk chefsergent søges til G5 i Hærkommandoens stab

Hvis du har mod på at forme Hæren fremadrettet og sørge for, at Hæren til stadighed er tilpasset til at kunne løse fremtidens opgaver, så er du kandidat til at blive en del af Planlægningssektionen (G5) i Hærkommandoens stab.
Om os
Vi består af i alt otte kollegaer: En chef, der er oberstløjtnant, fire majorer, tre kaptajner og en chefsergent. Du vil være med til at præge opbygningen af en relativ ny sektion i en nyoprettet stab, der blev etableret d. 1. januar 2019.

Sektionens opgaver er at varetage overordnet planlægning i Hæren og fastlægge policy for Hærens fremtidige udvikling. Dette indebærer forligsimplementering og forligsarbejde samt -rapportering, policy vedrørende Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) og Multinational Division North, bidrag til NATO Defence Planning Process samt konceptuelle forhold rettet mod etablering af et landmilitært hovedkvarter på taktisk niveau i rammen af en National Operativ Koncept i Forsvaret.

Sektionen behandler både enkeltsager og udarbejder notater og analyser, der berører og er væsentlige for Hærens planlægning og policy både på kort og lang sigt.
Sektionen er overordnet organiseret i tre teams: Team A, der har ansvar for kamptjeneste og ildstøttetjeneste; Team B, der har ansvar for ingeniørtjeneste og logistiktjeneste; og Team C, der har ansvaret for føringsstøtte og efterretningstjeneste.
Om stillingen
Du vil indgå i Team C sammen med en major og vil være bindeled til den landmilitære sektion ved Kapacitetsudviklingsafdelingen/Udviklings- og Planlægningsstaben samt primært Efterretningsregimentet og Føringsstøtteregimentet.
Herudover vil du skulle varetage selvstændig sagsbehandling indenfor Hærens støtte til FMI projekter, planlægning af G5 ledede seminarer, internt sektionsbudget og koordination af sektionens bidrag/deltagelse i kontrol- og kontaktbesøg.
Desuden vil du få afgrænsede selvstændige sagsbehandlingsopgaver, hvor der også kan være behov for inddragelse af myndigheder, andre kommandoer og stabe.
Opgaverne er mangeartede og vil give dig et bredt udsyn på det samlede Forsvar og indsigt i Hæren i særdeleshed. Der arbejdes på mange områder - også på tværs af sektionens teams, og vi løfter altid i flok.

Vi har brug for dine evner i vores nyetablerede hold, hvor du i stillingen vil opleve en alsidig og lærerig hverdag og få stor berøring med Hærens myndigheder, de øvrige kommandoer og stabe og dermed blive udfordret bredt inden for mange fagområder. Din tjeneste i G5 vil i høj grad kunne bidrage til en personlig faglig udvikling.
Du vil blive en del af en dynamisk og fleksibel sektion bestående af dygtige og engagerede kollegaer, der kan levere varen i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar i opgaveløsningen, er i fokus.
Om dig
Du er chefsergent, med bred erfaring fra Hærens operative struktur og har erfaring fra arbejde i en stab på minimum ansvar 4-niveau. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent samt, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som selvstændig sagsbehandler. Det er samtidig en fordel, hvis du har et bredt kendskab til Hærens organisation, virke og opgaveløsning.

Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er villig til at lære, er iderig og bryder med vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger uden at miste realitetssans og fodfæste.
Du er analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over dine sagsområder og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer deri. Din skriftlige formidlingsevne er præget af stor klarhed og præcision, ligesom du overholder terminer uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav.

Du er desuden omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen. Du er i stand til at bevare overblikket og trives godt i en lejlighedsvist travl hverdag, der byder på spændende og komplekse opgaver, som du følger til dørs.

Vi forventer derudover, at du har en høj grad af helhedsforståelse, og at dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt bygger og vedligeholder relationer både indenfor Hærkommandoen, men mest af alt i forhold til samarbejdspartnerne og interessenterne inden for Hærens myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Der er tale om fast stilling med fast tjenestested i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Michael A. Villumsen på telefon: 72 81 17 72.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført ved Hærkommandoen (Karup) snarest derefter.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

23.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent