Forsvarets Hovedværksteder søger ny chef til Udviklings- og Controllingssektionen


Forsvarets Hovedværksteder søger ny chef til Udviklings- og Controllingssektionen

Brænder du for ledelse af specialister inden for udvikling af produktionsapparatet, procesoptimering, produktionsteknik og bygningskonstruktion?

Finder du opgaver som procesanalyse af vedligeholdelsesproduktion, udvikling af produktionsapparatet, udarbejdelse af business cases, rådgivning af chefer og fabrikschefer i forhold til effektivisering af forretningen spændende og udfordrende? Så har vi lige stillingen til dig, og vi glæder os til at læse din ansøgning.
Om os
Forsvarets Hovedværksteder er en ISO- og arbejdsmiljøcertificeret LEAN-orienteret landsdækkende virksomhed med godt 800 kompetente medarbejdere, der vedligeholder og modificerer forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer på specialværkstedsniveau.

Myndigheden er aktuelt organiseret under Forsvarskommandoen i tre produktionsområder med et antal underlagte specialværksteder samt en stab. Den 1. januar 2020 organiseres store dele af Forsvarets vedligeholdelse af materiel i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste som en ny myndighed, fortsat organiseret under Forsvarskommandoen. Forsvarets Hovedværksteder, som helhed, er omfattet af denne beslutning, og derfor vil du pr. 1. januar 2020 blive chef for Kapacitetsudviklingssektionen i Planlægnings- og Koordinationsdivisionen i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Du vil derfor få mulighed for at sætte dit eget præg på sektionen fra start.

Sektionens mission er at sikre, at virksomheden udvikler sig i takt med nye krav til forretningen og leverer en konkurrencedygtig vedligeholdelsesproduktion, således at Forsvaret opnår størst rentabilitet, både økonomisk og i forhold til rettidig understøttelse af forsvarets enheder - det kalder vi ”mest forsvar for pengene”.

Du vil indgå i et team, som har et mix af kompetencer inden for bl.a. procesoptimering, bygningsmæssige forhold, produktionsteknik og industriel produktion.

Vi lægger vægt på, at kompetencerne anvendes i samspil for at sikre helhedsorienterede løsninger, og sparring skal derfor være en naturlig del af hverdagen, samt at der er plads til at tænke højt, når et medlem af teamet får en ide.

Vi vægter professionalisme, faglig integritet og omhyggelighed højt, hvilket sektionen demonstrerer ved, at den punktligt leverer gennemarbejdede og bias-fri produkter til direktionsniveauet. Endvidere stræber sektionen efter at være den foretrukne sparringspartner for virksomhedens ledere.

Omgangstonen er fri, humoristisk og jovial og med respekt for individet og fagligheden. Vi sætter pris på at de interne relationer rækker udover den professionelle.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Gennem din ledelse af sektionen skal du løfte dit overordnede ansvar, som består i at sikre, at virksomhedens produktionsapparat udvikler sig i forhold til de vedligeholdelsesmæssige behov på både kort og lang sigt, og at der løbende udføres relevante analyser af virksomhedens produktionsapparat. Det vil herefter være dit ansvar at gennemføre beslutninger om udvikling, afvikling eller tilpasning, enten gennem din egen projektledelse, eller ved at lade et sektionsmedlem projektlede gennemførslen.

Som ansvarlig for optimering af produktionsapparatet vil du have en hyppig interaktion med myndighedens ledelse. Du vil skulle facilitere aktiviteter, som har til formål at sætte ledelsen i stand til at træffe oplyste beslutninger om strategiske målsætninger, ligesom du må forvente at skulle udarbejde udkast til strategiplaner.
Om dig
Du har lyst til ledelse og har et stærkt drive og et mindset, som gør dig i stand til at balancere i forhold til de vilkår, der gør sig gældende for en militær organisation, men samtidig en offentlig organisation drevet efter forretningsmæssige principper. Vi forventer, at du har en uddannelse som Master in Management of Technologi eller tilsvarende, eller er officer, som har gennemgået videreuddannelses trin II eller Master i Militære Studier, men andre baggrunde kan også være relevante. Det er vigtigt, at du har forretningsforståelse og viljen til at optimere og udvikle vedligeholdelsesvirksomheden i Forsvaret.

Som person forventer vi, at du er initiativrig og en engageret leder og udtrykker stor interesse i sektionens opgaver og samspillet i sektionen. Vi forventer, at du er udadvendt og i stand til at kunne gennemføre nysgerrig kommunikation med folk på alle niveauer af organisationen. Du arbejder struktureret, overholder dine deadlines og kender dine egne begrænsninger. Du er en dygtig formidler og formår at præsentere komplekse analyser og beregninger, så de er forståelige for alle, herunder at du forstår at operere i samspillet mellem offentlige styrelser og militære myndigheder.

Rejseaktivitet kan i perioder være hyppig, men er i langt overvejende grad dagsrejser og umiddelbart kun indenlands. Der vil som regel være tale om besøg ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (Ballerup) og ved vores værksteder, som ligger spredt i Danmark.

Erfaring med følgende IT systemer er ønskeligt:

SAP PM, MM og PS (eller andet ERP system)
MS Office: særligt EXCEL og PowerPoint

Såfremt du har erfaring med en eller flere af nedenstående, bedes din ansøgning indeholde en konkret beskrivelse af din erfaring og eventuelle resultater:

Performance Management
Datadreven forretningsudvikling
Vedligehold af bygninger
Vedligehold af militært materiel eller højteknologiske produkter
Udvikling af produktionsapparat og kapacitet
Optimering af produktionslinjer, herunder procesautomatisering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Er du civil bliver du ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Sødalsparken i Brabrand.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Er du militært ansat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chefen for Forretnings- og Udviklingsafdelingen kommandørkaptajn Henrik S. Worm på tlf. 50 86 58 27.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er 20. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt løbende.

Ansættelse pr. 1. december 2019 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV samt relevante dokumenter. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

23.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent