Vagt til Forsvarets Efterretningstjeneste


Vagt til Forsvarets Efterretningstjeneste

Har du det mentale overskud og den psykiske og fysiske robusthed, som det kræver at være vagt i en efterretningstjeneste?
Kan du agere med myndighed og samtidig bevare et venligt ansigt? Er du sikkerhedsbevidst, handlekraftig og god til at holde hovedet koldt? Så er du måske den nye vagt, som vi søger i Forsvarets Efterretningstjeneste.
Om os
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er en helt særlig arbejdsplads med et unikt miljø, hvor fokus på sikkerhed og service er i højsædet. Du vil blive en vigtig spiller i et operativt sikkerhedsmiljø, hvor dedikerede medarbejdere med et højt ambitionsniveau stiller krav om holdninger og professionalisme. Vi ønsker derfor, at du skal kunne bidrage til en tydelig korpsånd, som positivt understøtter vores opgaveløsning, der er centreret om at være Danmark udenrigs- og militære efterretningstjeneste.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig. Du vil blive en del af et rutineret team af vagtfolk med en solid faglig baggrund. Dine kolleger er servicemindede, beslutningskompetente og evner at finde kvalificerede faglige løsninger. Teamet er kendetegnet ved at være gode til at samarbejde, kommunikere og handle helhedsorienteret. Vi tilbyder tjeneste i et team, der har fokus på faglighed, og hvor muligheden for udvikling af kompetencer inden for sikkerhedsområdet vægtes højt.
Om stillingen
FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.
FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.
Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.

Tjenesten i vagtcentralen bestrides som kontinuerlig tjeneste af 12 timers varighed, og du kommer til at indgå i en fast vagtturnus.
Du vil være underlagt en vagtholdsleder som er foresat for det øvrige personel på vagtholdet.
Om dig
Vi forestiller os, at du har bred erfaring som konstabel, gerne med kendskab til vagttjeneste fra andre dele af Forsvaret, hvor fx tjeneste som MP kunne være en relevant baggrund at kunne byde ind med. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har bestået, Bevogtningsuddannelsen. Der ud over må du også gerne, have solid praktisk erfaring med førstehjælp samt håndtering af håndvåben.
Du skal have kørekort til minimum kategori B.

For at blive vores nye kollega, skal du have dine spidskompetencer inden for samarbejde, kommunikation, helhedsorientering og beslutningstagning. En naturlig autoritet kombineret med imødekommenhed. Være rummelig og fordomsfri. En god situationsfornemmelse. Personligt mod. Gode samarbejdsevner og interesse for og lyst til, at arbejde med sikkerhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles. Stillingen er klassificeret som en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Forsvarets Efterretningstjeneste, Dragør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Sådan søger du stillingen
Ansøgning vedhæftet CV, evt. FOKUS og dokumentation for uddannelse skal du sende via stillingsopslaget på FE egen hjemmeside www.fe-ddis.dk. Send ikke din ansøgning via link i dette opslag.

Din ansøgning skal være FE i hænde senest den 13. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler planlægges gennemført i uge 43.

Ansættelse påtænkes pr. 01. december.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til den lokale HR-Partner på 3332 5566 lokal 5006.

På www.fe-ddis.dk kan du finde oplysninger om FE’s opgaver og værdier samt yderligere information om ansættelsesmæssige forhold.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sandagergaard

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.10.2019

Indrykningsdato

23.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent