Mod på en anderledes hverdag? Bliv sessionslæge ved Forsvarets dag!


Mod på en anderledes hverdag? Bliv sessionslæge ved Forsvarets dag!

Har du lyst til at blive en vigtig del af et professionelt lægefagligt team, der på landsplan årligt helbredsundersøger ca. 40.000 unge ved Forsvarets Dag, så har du her muligheden.
Om os
Vi er en lille enhed på Antvorskov Kaserne i Slagelse, der er en del af Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen under Forsvarsministeriets Personalestyrelse. I Slagelse sessionsbehandler vi ca. 6.000 unge mennesker om året. Vi træffer afgørelse, om en person er egnet eller uegnet til værnepligtstjeneste i henhold til retningslinjer givet i lovgivningen. Derudover kommunikerer vi om Forsvarets uddannelser på uddannelsesmesser og relevante uddannelsesinstitutioner. Vi er et lille team på otte medarbejdere bestående af læger, civile og uniformerede. Vi er meget afhængige af
hinanden, og udviser stor gensidig respekt.

Såfremt du ønsker at læse mere om Forsvarets Dag og værnepligt kan du besøge hjemmesiden: www.værnepligt.dk og evt. suppleret med www.forpers.dk.

Om stillingen
Dine primære ansvarsområder ligger inden for sessionsbehandling af mulige kommende værnepligtige, herunder:

- Lægefaglig ansvarlig for helbredsundersøgelser og sagsbehandling af sessionssøgende.
- Sagsbehandling og opfølgning for værnepligtige til fornyet revurdering af egnethed.
- Indgår i et team med de øvrige faste sessionslæger, hvor fokus er kvalitet, opfølgning og udvikling.

Vi tilbyder samarbejde med forskellige faggrupper i teamet, hvis kompetencer fungerer som et godt supplement til hinandens ekspertise. Du kommer til at møde mange unge mennesker med forskellige helbredsudfordringer, der giver dig en unik chance for faglig stimulation.

Stillingen er på 32 timer om ugen. Det er dog muligt at aftale et andet timeantal. Har du eventuelt et ønske om et andet timeantal, må du meget gerne oplyse os om dette i din ansøgning.
Der er tale om stabile, men også fleksible arbejdstider, uden vagter.

Stillingen ønskes besat den 1. december 2019 eller snarest muligt derefter.
Om dig
Du har autorisation til selvstændig lægegerning, og du er enten speciallæge i almen medicin eller har en tilsvarende uddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen. Ved ansættelsen lægger vi vægt på en vurdering af dine samlede lægefaglige kompetencer, herunder din brede kliniske erfaring.

Du er fleksibel i din tilgang til at få kommende arbejdsopgaver til at passe sammen med din eventuelle nuværende beskæftigelse eller pensionisttilværelse. Du kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i tilspidsede situationer, og du udviser en høj grad af professionalisme i din selvstændige opgaveløsning og i samarbejdet med dine kolleger. Du har også lyst til, at sætte dig ind i en ny arbejdsproces. Vi arbejder i læge IT systemet NOVAX.
Ansættelsesvilkår
Er du speciallæge i almen medicin finder ansættelsen sted i henhold til Overenskomst for speciallæger i staten med tilhørende protokollat mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger. Modtager du offentlig pension, sker ansættelsen på individuel kontrakt.

Basislønnen for en fuldtidsstilling udgør årligt 619.031,84 kr. Ved ansættelse på deltid modtager du løn i forhold til den nedsatte arbejdstid. Der er mulighed for at forhandle tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Der er til stillingen et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,9%.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sessionslæge Abir Al-kalemji på telefon 7281 9324, eller centerleder Morten Erik Runberg på telefon 7281 9321.

Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44.

For at komme i betragtning til stillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften inden for Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt funktionelle styrelser, herunder Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen m.fl.
FPS støtter koncernens styrelser og myndigheder bl.a. gennem rekruttering til koncernens uddannelser og ca. 19.500 faste civile og militære stillinger samt 3.500 stillinger i reserven, rådgivning om HR-forhold, indkaldelse til Forsvarets Dag og værnepligt, forhandling af overenskomster og støtte til veteraner og pårørende. FPS har det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer rundt omkring i hele lan-det. Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentrets hovedsæde er placeret i Ringsted.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

23.10.2019

Indrykningsdato

23.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent