Kompagnihjælper til 3. Uddannelseskompagni ved Føringsstøtteregimentet


Kompagnihjælper til 3. Uddannelseskompagni ved Føringsstøtteregimentet

Brænder du for at have med mennesker at gøre? Kan du organisere, har du overblik og vil du bidrage til den daglige drift af en uddannelsesenhed? Kan du sige ja til det og vil du være en del af en dynamisk hverdag, er du måske den kompagnihjælper vi står og mangler ved 3. Uddannelseskompagni i Fredericia.
Om os
Uddannelseskompagniet består af 5 delinger, hvis primære opgave er at uddanne soldater i rammen af Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) til enten Totalforsvaret, ”Grøn Grænse” eller stående enheder i Hæren. Kompagniet tæller op mod 180 soldater, når vi er flest, heraf 30 befalingsmænd og 7 officerer. Det er med andre ord et stort og alsidigt kompagni, du kommer til at forrette tjeneste i og hvor vi har et stort fokus på trivsel og støtte på tværs af delinger.

Du vil blive en del af kommandodelingen, hvor der hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der, til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Du vil primært referere direkte til kompagnibefalingsmanden, men også støtte chefen og næstkommanderende i deres arbejdsopgaver. Kommandodelingen består udover dig, af en faglig stærk forsyningssektion, og en uddannelsessektion, som med en stor erfaringsbank, planlægger og gennemføre alle kompagniets uddannelses aktiviteter.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været længe i kompagniet, og netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

Såfremt du ønsker at vide mere om kompagniets opgaver og hverdag kan vores facebookside anbefales. Den finder du ved at søge på ”Uddannelseskompagniet/Føringsstøtteregimentet”.
Om stillingen
Som kompagnihjælper i 3. Uddannelseskompagni vil dine primære arbejdsopgaver være af administrativ karakter, men det forventes også, at du deltager på øvelser og skydelejere når det er påkrævet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar. De daglige arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:
• Ajourføring af PSN-oversigt
• Håndtering af frihedsansøgninger
• Terminsopfølgning, FOKUS/Handleplan
• I samarbejde med kompagnibefalingsmanden, forestå den daglig HBU/HRU koordination med diverse ”instanser” (S1, FPS, FRT, ADMFÆL m.v.)
• Indsamling, tastning(i Excel) af stamdata (Qér) til ADMFÆL
• Overvåge BAS samt advisere CH/relevante aktører
• Booking af kørekort og kontakt til KØSK (HRU)
• Modtagelse af sygemeldinger i kompagnibefalingsmandens fravær
• Afsendelse af dagligmelding til S1
• Støtte uddannelseshjælperen med transport opgaver.

Kompagnihjælperen vil løbende blive kompetenceudviklet, med henblik på at kunne bidrage til og støtte i forbindelse med den øvrige af HBU/HRU virksomhed. Det forventes at kompagnihjælperen af egen indsats medvirker til større anvendelighed inden for HBU/HRU.
Om dig
Du er konstabel eller overkonstabel, med et udpræget ønske om mere ansvar og et ønske om en travl og udfordrende hverdag.
Du har kørekort til kategori B og det vil være ønskeligt, hvis du ligeledes har C kørekort. Du har måske erfaring med DeMars og gode IT-færdigheder (erfaring med Office pakken og især Excel). Og da du på sigt vil få ansvar for kompagniets Sharepoint side, vil det være ønskeligt, at du har erfaring med brugen af denne.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.

Din primære kundegruppe vil være unge mennesker, som er i gang med enten en reaktionsstyrkeuddannelse eller basisuddannelse. Du har med din fremtoning, opførsel og væremåde en utrolig stor indflydelse på, hvorvidt den unge HBU eller HRU soldat bliver en kollega, vi kan være stolte af eller det modsatte. Det forventes, at du er dit ansvar bevidst og handler i forhold til dette. Korrekt påklædning, ordentlig mandskabsbehandling, professionel optræden og dedikation til opgaven er selvfølge i vores kompagni.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan søges af en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale for Hærens konstabel og korporalforening.
Dit faste tjenestested vil være Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingerne. Du må derfor være forberedt på at du skal vurderes egnet i en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmanden i 3. Uddannelseskompagni; seniorsergent René G. Jensen på tlf.: 41 38 71 14 eller via mail på fsr-2b-300c@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

23.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent