Motormekaniker ved Reparationsdelingen på Skive Kaserne (genopslag)


Motormekaniker ved Reparationsdelingen i Skive (genopslag)

Har du lyst til faglig og operativ tjeneste med gode muligheder for efteruddannelse. Kan du se dig selv, reparere og vedligeholde en varieret vognpark, og har du en faglig uddannelse som personbils-, lastvogns-, eller entreprenør-maskinmekaniker? Så kan din fremtid være hos os.
Om os
Reparationsdelingen ved Ingeniørregimentet i Skive indgår i Vedligeholdelseskompagniet, 3. Vedligeholdelsesbataljon under Trænregimentet.
Ingeniørregimentet råder over meget specialmateriel og køretøjer, og du skal forvente at løse meget varierende opgaver, herunder reparationer og eftersyn på entreprenørmaskiner, lastvogne og bæltekøretøjer.

Delingen består af 39 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel i reparationsdelingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på, at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.

Vi tilstræber et højt fagligt niveau, både som mekanikere og som soldater. Vi lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de enheder vi støtter, samt at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang.
Vi løser stillede opgaver med en høj grad af kvalitet. Faglig stolthed, personlig fleksibilitet og omstillingsparathed er helt nødvendige discipliner i hverdagen.
Vi vægter kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø, samt personlig udvikling højt.
Om stillingen
Du skal samarbejde med sektionsføreren og de øvrige mekanikere i reparationssektionen, hvor dine primære arbejdsopgaver vil være fejlfinding, eftersyn og reparationer af entreprenørmaskiner og lastvogne af alle typer, samt i nogen udstrækning pansrede køretøjer, generatorer m.m.

Du skal forvente, at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse i beredskabsdelingen til Logistikkompagniet, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.
Om dig
Du har en faglig uddannelse som motor-, lastvogns-, auto-, entreprenørmaskine-mekaniker eller lignende. Ansøgere med uddannelse på MAN lastvogne, pansrede mandskabsvogne eller entreprenørmaskiner vil blive foretrukket. Kopi af svendebrev skal vedhæftet din ansøgning.

Du skal som minimum have gennemført Hærens Basisuddannelse (HBU) med tilfredsstillende resultat. Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste i internationale operationer, og tjeneste som kører og mekaniker i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) eller lignende.
Hvis du mangler at gennemføre afprøvning ved Forsvarets dag, Hærens Basisuddannelse og/eller Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse bliver du ansat på en uddannelsesaftale med henblik på at opnå de nødvendige militære kompetencer, som er grundvilkår for at være militært ansat i Forsvaret.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og forudseende, så du kan bidrage aktivt til delingens samlede opgaveløsning. Det forventes at du er fleksibel og omstillingsparat, og at du til tider kan håndtere at arbejde under pres.

Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor det er en selvfølge at man hjælper og støtter hinanden, og hvor vi måler vores indsats på kundernes tilfredshed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Poul-Erik Johansen tlf. 51740790.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 13. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt i direkte forlængelse heraf.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.10.2019

Indrykningsdato

20.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent