Leder for Militære Operationer i Uoverskueligt Terræn (MOUT) Elementet


Leder for Militære Operationer i Uoverskueligt Terræn (MOUT) Elementet

Vil du være den drivende kraft til at støtte, styrke og udvikle Forsvarets enheders evne til at gennemføre MOUT by/skov (MOUT B/S)?

Er du en rollemodel, har du overblik, har de militære færdigheder i orden og går du foran som det gode eksempel, og ser du muligheder frem for begrænsninger – så bør du søge stillingen som Leder for MOUTELM ved XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
1. januar 2019 opstilledes XIII Lette Infanteribataljon (XIII) ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

XIII skal indledningsvist opstille staben, 1. Lette Infanterikompagni og dele af Stabskompagniet i 2019.

Dette med henblik på gradvist at opbygge XIII til en professionel kampbataljon, der kan indsættes i det fulde opgavespektrum.

Fokus vil indledningsvist være på at udvikle uddannelse, standarder, bestemmelser og doktrin.

XIII bliver let bevæbnet og udrustet til afsiddede operationer, dog støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør XIII særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller luften.

På sigt vil der blive stillet højere krav til fysik og militære færdigheder.
Om stillingen
S7 er en del af bataljonsstaben og består af en major, to kaptajner, én premiérløjtnant, én chefsergent, tre seniorsergenter, tre oversergenter og én FS-hjælper.

Der er for nærværende oprettet tre søjler, med en primær sagsbehandler. En skud søjle (generel skydeuddannelse, skarpskytter og finskytter), en infanteri søjle (infanteritaktik, skyttetjeneste, instruktørvirke og føreruddannelse) og en MOUT B/S-søjle.

MOUT-søjlen består dagligt af én kaptajn, én seniorsergent og én overkonstabel. Den kan udvides med øvrige instruktører fra S7 ved spidsbelastningsperioder.

Det nyoprettede MOUT B/S element, har fast tjeneste i Brikby/Oksbøl. Indtil videre er kontorerne på Oksbøl Kaserne, men vi har en vision om at oprette faciliteter ved Brikby.

Du skal være sagsbehandler og elementleder i MOUT B/S søjlen ved S7. Du skal være den drivende kraft og herunder bistå i udviklingen og implementering eksercitsen: Militære operationer i uoverskueligt terræn by/skov.

Det gælder både i XIII, men primært for resten af Hæren. Der stilles store krav til dine kompetencer indenfor infanteriområdet. Men også som instruktør, formidler og forhandler.

Af sagsområder kan blandt andet nævnes: Elementleder og daglig leder af MOUT B/S søjlen. Taktisk udvikling inden for: MOUT B/S, Bykampfaglærer- og bykampinstruktøreruddannelserne. Standardøvelser i uoverskueligt terræn for grupper, delinger og kompagnier. Bykampfaciliteter, herunder Brikby. Skovkampbaner. Standarder og kampeksercitser i reglementer og hæfter.

Uddannelse indenfor: Bykampfaglærerkursus og bykampinstruktørerkursus.

Skrive og vedligeholde: Reglementer, tillæg og hæfter til MOUT. HRN 212-011 Felttjeneste for enkeltmand. Kapitel i kamp i uoverskueligt terræn.

Støtte til: Forsvarets øvrige myndigheder. Øvrige opgaver ved S7, inden for de to andre søjler.

Deltagelse i NATO Urban OPS Working Group I koordination med dine medarbejdere i MOUTELM.

Du vil blive ansvarlig for at varetage uddannelsesmateriellet og dennes daglige drift. Indgå i den daglige udvikling af eksisterende faciliteter primært i Brikby. Ansvaret for koordinering med FES/ETAB/ISS omkring den daglige vedligeholdelse og drift.

Sagsbehandler på ETAB-projekter.
Koordinere og bistå i udlevering og modtagelse af uddannelsesmateriel til brugende enheder.
Det forventes, at alt nuværende uddannelsesmateriel til MOUT B/S kodificeres og at nyanskaffelser oprettes i SAP.

Ansvar for at koordinere støtte og vejledning til brugende enheder af Brikby. Også til eksterne myndigheder som Politiet og Hjemmeværnet. Der må derfor forventes aften- og weekend arbejde.

Endvidere vil der være støtte og opgaver på tværs af søjlerne i S7. Det forventes, at der bliver minimum én arbejdsdag pr. 14. dag i Haderslev.

Herudover dukker der stadig nye og spændende ting op, som du skal være med til at gribe.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn og har gennemført VUT-I/L eller VUK BDE. Du har en solid og bred tjeneste ved kamptropperne. Det er ønskeligt at du har været kompagnichef i en kampunderafdeling, eller du har erfaring fra skoletjeneste eller tidligere tjenestegrenscenter.

Du har bred infanterierfaring og en alsidig tjeneste fra Hæren. Samtidig har du en professionel indstilling og vil udvikle dig, sammen med dine nye kolleger.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale og præget af evnen til at se en sag fra flere sider. Men altid med ønsket om at få løst opgaven.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst, selvstændig, loyal og har selvdisciplin. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer. Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, og hvor der ofte er korte tidsfrister.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Der hersker en fri og utvungen tone i sektionen. Et højt fagligt niveau er i fokus og du er omstillingsparat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Der er tale om en fast stilling med tjenestested i Oksbøl.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for S7 XIII LINFBTN, major Mogens Nielsen tlf.: +45 4138 5170, SLFR-13-S70A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2019.

Ansættelsesdato 1. november 2019 eller hurtigst muligt. Samtaler til stillingen forventes gennemført i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Send ansøgning”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro.

Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.

I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstillingen samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Deri kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøllejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.10.2019

Indrykningsdato

20.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent