Kontorhjælper med IT kompetencer til 3. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Kontorhjælper med IT kompetencer til 3. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Hvis du har et struktureret og administrativt overblik, og som sætter kvalitet højt, så har vi måske et spændende job til dig.
Om os
3. Nationale Støtteelement (3 NSE) er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 37 medarbejdere. 3 NSE indgår i 2019 i Very High Readyness Joint Task Force (VJTF) beredskabet, hvor vi med 7 dages varsel skal være kunne rulle ud gennem hovedvagten klar til indsættelse.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelses-
støtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020.

4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
3 NSE kommandosektion er organiseret med en kompagnibefalingsmand, to kontorhjælpere og en kontorhjælper/IT medarbejder. Du skal deltage i aktiviteter og servicerer 3 NSE i det daglige.

Som soldat skal du desuden deltage i uddannelsen i felttjeneste, funktionsuddannelse og enhedsuddannelse under øvelser og på skydelejre, der forbereder 3 NSE til at indgå i Hærens beredskaber eller en udsendelse.

Du vil ud over at arbejde i 3 NSE kommandosektion også støtte garnisonsstøtteelementet (GSE) i en roste sammen med 14 kolleger, hvor I udgør et administrativt fællesskab til varetagelse af administration og forvaltning af bataljonens medarbejdere. Som en del af det team er I garanter for, at alle ved 4 NSBTN modtager de korrekte ydelser og anden administrative støtte i forbindelse med den daglige drift.

Når du er ved GSE, skal du støtte mindre erfarne kolleger ved sidemandsoplæring, desuden vil du efter behov, assistere alle dine kollegaer i BTN.

Når du er ved kommandosektionen, forventer vi, at du gennem din personlige indsats medvirker til din egen stadig større anvendelighed inden for dit funktionsområde. Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, så du bidrager professionelt til 3 NSE samlede smidige opgaveløsning.
Om dig
Du er korporal (KP) eller overkonstabel af 1. grad med gennemført korporal uddannelse. Såfremt du er overkonstabel med stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre korporal uddannelsen (modul I og II), kan du ansættes med en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre korporaluddannelsen.

Som korporal skal du være den rutinerede fagspecialist, som er specialiseret i administration og har erfaring indenfor de relevante fagområder af administration ved et Nationalt Støtteelement.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer. Du er bevidst om dine menneskelige egenskaber og kan pålægges rollen som gruppefører og instruktør.

Du skal være klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du har lyst til og flair for arbejdet og ledelsen af et kommandokontor, og du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Det betyder, at du skal være glad for struktur, have styr på stumperne, have et godt overblik og sans for orden. Samtidig er du en soldat, der sætter kvalitet højt.

Hvis du er klar til en varierende hverdag, hvor DEMARS fylder meget, hvor du er blæksprutten, der sætter en ære i service og hjælpsomhed til dine kollegaer, hvor chefen er afhængig af din støtte og selvstændighed, og hvor du har frihed under ansvar i dit eget speciale på kontoret, så er stillingen som KP kontorhjælper/IT-mand ved 3. Nationale Støtte Element lige noget for dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for 3 NSE,
kaptajn Anders Buus på tlf. 72 83 74 81/50 86 47 18 Mail: TRR-4B-300A@fiin.dk
eller Kompagnibefalingsmand, seniorsergent Søren Aarslew-Jensen på tlf. 72 83 74 83/41 72 92 27. Mail: TRR-4B-301A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

20.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent