Presse- og uddannelsesofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt og Vestjylland


Presse- og uddannelsesofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt og Vestjylland

Er du stærk til at kommunikere, kan du lidt af hvert og samtidig være specialist? Vil du gerne være ansvarlig for presse- og kommunikationsvirksomheden og bidrage til uddannelsen af frivillige hjemmeværnssoldater? Så skal du søge stillingen som Presse- og uddannelsesofficer hos os.
Om os
Hjemmeværnsdistrikt Midt og Vestjylland (HDMVJ) er en kompleks arbejdsplads, hvor det er vigtigt, at man kan lidt af hvert og samtidigt være specialist inden for eget område.
En vigtig dimension i dagligdagen er det gode samarbejde og den gode orientering på tværs af sektionerne, herunder samarbejde med civile medarbejdere på depot og sekretariat.

Operations- og uddannelsessektionen (OPUSEK) er omdrejningspunktet for distriktets uddannelsesaktiviteter, presse- og kommunikationsvirksomhed, øvelser og operative virke – herunder både varslede og uvarslede indsættelser.

Det er altafgørende, at OPUSEK har et snævert samarbejde med alle distriktets medarbejdere på alle niveauer. Udgangspunktet er, at distriktsstaben er til for de frivillige og ikke omvendt! Støtte, hjælp og service er kodeord.
Om stillingen
Du kommer som S97-01 til at indgå i et samarbejde med yderligere 4 officerer og 2 befalingsmænd af sergentgruppen i OPUSEK.

Jobbet består primært i presse- og kommunikationsvirksomhed og med uddannelse af vores frivillige hjemmeværnssoldater. Du vil få det samlede ansvar for distriktets presse- og kommunikationsvirksomhed, herunder rådgivning af distriktschefen og distriktets 21 hjemmeværnskompagnier.

Du vil desuden få et koordinerende uddannelsesansvar for et mindre antal af distriktets kompagnier, og vil i samarbejde med kompagniledelsen støtte deres planlægning og gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

Jobbet er meget selvstændigt, og alsidigt og indebærer en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen.

Opgaver du bl.a. vil blive ansvarlig for:

• Udførelse af daglig tjeneste i OPUSEK indenfor presse- og kommunikationsområdet samt uddannelsesområdet.
• Uddannelsesaktiviteter indenfor S9 og S7 søjlen.
• Deltager i tilsyn ved distriktets kompagnier.
• Presseplaner og håndtering af pressen i forbindelse med større indsættelser og øvelser m.m.
• Oplysning og hvervning i rammen af S9.
• Udsendelse af distriktsstyret information via nyhedsbreve, nyheder på hjv.dk og øvrige informationskanaler.
• Ansvarlig for større ceremonielle aktiviteter.
• Kontaktperson til distriktets musikkorps.
• Historisk virksomhed.
• Virke som kontaktperson for et antal hjemmeværnskompagnier. Opgaven er her, at monitere arbejdet i underafdelingerne og om nødvendigt støtte og vejlede, således aftalte mål nås.

Desuden indgår du i distriktets operative stab, og distriktets vagthavende roste med en uges VH-vagt ad gangen hver 6-8 uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.

Der er eget kontor med mulighed for fjernarbejdsplads. Der må forudses nogen rejseaktivitet og påregnes skæve arbejdstider og ad-hoc opgaver.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger, men opgaverne skal ses som en del af en større sammenhæng. Nogle, specielt de store opgaver, gennemføres som stabsarbejder. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.
Om dig
Du er kaptajn med videreuddannelsestrin I eller VUK, eller premierløjtnant der er vurderet egnet til udnævnelse og i gang med eller ønske om Føringskursus for officerer.

Du er stærk til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og forstår at anvende alle kommunikationsplatforme, herunder sociale medier. Du evner at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater, og du møder dem, hvor de er, herunder særligt at have respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Du er en fleksibel holdspiller, og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår med opbygningen af militære kapaciteter.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendige for at løse opgaven, især er fleksibilitet, styring/initiativ og kommunikation væsentlige, men det er planlægning, analytisk tænkning og helhedsorientering bestemt også.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som premierløjtnant vil stillingen besættes ved funktion i højere stilling med en uddannelsesaftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operations- og uddannelsessektionen major Jesper Toft Nielsen på tlf.: 72 42 06 02, eller via mail: HDMVJ-CHOPU@mil.dk

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er 20. oktober 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 43.

Stillingen er ledig med tiltrædelse 01. januar 2020 eller snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Midtjylland

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

20.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent