Seniorsergent til CIS-sektionen ved Arktisk Kommando i Nuuk (genopslag)


Seniorsergent til CIS-sektionen ved Arktisk Kommando i Nuuk (genopslag)

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som seniorsergent til CIS-sektionen ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.

stillingen er tidsbegrænset
Om os
Du vil skulle arbejde i CIS-sektionen (J6) ved AKO hovedkvarter i Nuuk. CIS-sektionen indgår i Opera-tionsstøtteafdelingen ved Arktisk Kommando, som blandt andet varetager den administrative, logistiske og kommunikationsmæssige støtte til AKO operationer. CIS-sektionen består - ud over dig - af en sektionschef samt tre tilknyttede reservister, som hyppigt bidrager til sektionens virke og resultater.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Med aftalen i 2016 om implementeringen af Arktisanalysen står Arktisk Kommando over for
implementering af en lang række kommunikationssystemer, der skal forstærke evnen til at kommunikere med samarbejdspartnere, opbygge og opretholde et opdateret situationsbillede i alle dimensioner samt understøtte kommandoens evne til at planlægge og gennemføre operationer i det arktiske område.

Kerneområdet for J6 er varetagelse af planlægning og overordnet styring, forvaltning, tilsyn og kontrol
vedr. informations- og kommunikationssystemer ved Arktisk Kommando. Derudover bidrager J6 til
fastlæggelse af overordnede krav i relation til modernisering, udvikling, anskaffelse og anvendelse af
informations- og kommunikationssystemer, der anvendes ved Arktisk Kommando.

J6 prioriterer og koordinerer den faglige opgaveløsning under Arktisk Kommando i samarbejde med den
øvrige stab samt relevante enheder og myndigheder. J6 bidrager videre inden for respektive
fagområder til indholdet af Arktisk Kommandos handlingsprogram og overordnede planlægning.
Om dig
Til stillingen som sagsbehandler ved J6 ved Arktisk Kommando søger vi en fagligt velkvalificeret
seniorsergent med erfaring i Forsvarets kommunikations- og linksystemer samt et godt kendskab til de
øvrige af J6 kerneområder, og gerne til Arktis med de særlige forhold, der gør sig gældende her. Har du
indblik i de systemer, der anvendes værnsfælles, i Flyvevåbnet og i Søværnet vil det være en fordel, da
hovedparten af de enheder, der opereres med er fra enten Søværnet eller Flyvevåbnet. Enheder fra
Arktisk Beredskabsstyrke omfatter dog også enheder fra Hæren og Beredskabsstyrelsen, hvorfor en
baggrund herfra også er mulig.

J6 består af en chef, en seniorsergent og en kaptajn/kaptajnløjtnant, der er administrativt/organisatorisk er placeret under operationsstaben i Danmark. Hertil kommer tilknyttet reservepersonel, som bl.a. er
tildelt projektopgaver.

Mere konkret skal du bidrage til den fortsatte udvikling på området med afsæt i Arktisanalysen og
bidrage til såvel den konceptuelle udvikling ved kommandoen som til sagsbehandling i relation til den
fortsatte drift ved Arktisk Kommando og underlagte enheder. Du skal sammen med de øvrige
medarbejdere i J6 være bindeleddet mellem de operative brugere og den projekterende og
systemanskaffende del af Forsvaret. Du skal således være i stand til at behandle og omsætte operative
behov til brugerspecifikationer, der kan anvendes i den videre dialog og behandling ved de
projekterende og anskaffende myndigheder. Hertil kommer den generelle sagsbehandling indenfor J6
sagsområder, hvor du også vil have en tæt kontakt til stabens øvrige medarbejdere, underlagte
enheder, øvrige stabe ved Forsvarskommandoen samt faglige styrelser under Forsvarsministeriet.

Herudover kommer opgaver, der vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til dine kvalifikationer og
den løbende prioritering.

Samlet set rummer stillingen et rigtigt spændende indhold med stor grad af frihed og ansvar i
opgaveløsningen. Fælles for alle dine opgaver og stillingen er, at de kræver at du er opsøgende, har
gode samarbejdsevner, og formår at skabe relationer på alle niveauer. Endelig er Arktis kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter!

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen i stillingen er tidsbegrænset i perioden 1. december 2019 - 30. november 2021.

Dit faste tjenestested vil være i Nuuk

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til afdelingschefen oberstløjtnant Henrik Skovhave via e-mail; fko-a-chs eller tlf. +299 530731.

Du kan kontakte HR-partner Nickie Hermansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA02@MIL.dk eller på tlf. +299 36 40 92, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Stillingen ønskes besat den 1. december 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler i de to efterfølgende uger. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM ARKTISK KOMMANDO

Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 80 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

19.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent