Sagsbehandler i Personel-administration og controlling


Sagsbehandler i Personel-administration og controlling

Har du lyst til at gøre en forskel for Hærens professionelle soldater og kunne du tænke dig at være med til at skabe bedre administrative rammer for Hæren? Hvis du samtidigt befinder dig godt med at arbejde selvstændigt, og hvor du bliver en del af Personeladministrationssektionen ved Hærstøtteenheden i Hærkommandoen, så er stillingen som sagsbehandler i Personel administrationssektionen i Karup måske noget for dig?
Om os
Hærstøtteenheden ”PSN ADM” er et nyoprettet administrativt fællesskab med det formål, at udføre controlling, ensretning samt standardisering af administration i Hæren. Hærstøtteenheden indeholder udover PSN ADM bla. et Rådgivningselement, et Etablisementselement, samt Hærens arbejdsmiljø & sikkerhedsrådgivningselement.
Samlet set består Hærstøtteenheden af omkring 38 medarbejdere, hvoraf du vil indgå i et team som består af meget erfarent personel hvor du får fire kollegaer.

Arbejdet med at minimere den administrative belastning af Hærens underafdelinger er det essentielle i hverdagen. Arbejdet målrettes til at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale administrative støtte til Hærens myndigheder. Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov. Humør er en vigtig ting i vores travle hverdag, hvor der kan være stor spredning i opgaveporteføljen.
Om stillingen
Du er som sagsbehandler med til at udvikle administrative processer og procedurer i Hæren, samt den direkte administrative støtte og afklaring ved Hærens operative myndigheder samt garnisonsstøtteenheder (GSE).

Sagsbehandlerens områder:
- Udvikling og implementering af policy, koncepter, direktiver og bestemmelser inden for administrationsområdet i Hæren.
- Løsning af Hærens administrationsopgaver, herunder levering og opretholdelse af administrationskapacitet til Hærens myndigheder nationalt og internationalt.
- Controlling af GSE administration ved Hærens niveau III myndigheder.
- Sagsbehandling, udvikling af proces og procedurer for rejseadministration for Hærens myndigheder.
- Controlling på rejseområdet.
- Sagsbehandling af diverse ad hoc opgaver herunder kontakt til offentlige myndigheder og koncernens øvrige styrelser.
- Håndtering af intern uddannelsesvirksomhed indenfor administrationsområdet til understøttelse af Hærens myndigheder.
Du vil blive et omdrejningspunkt og sparringspartner for de administrative fællesskaber ved Hærens myndigheder.
Du skal kunne skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af Hærens myndigheders administrative fællesskaber, bataljoner, underafdelinger og ved højere myndigheder. Du skal desuden kunne udarbejde planer, gennemføre og nytænke processer og procedurer indenfor det administrative område. I forbindelse med administrationen, skaber du de bedst mulige rammer for underafdelingerne såvel som for enkeltmand.

Du får mulighed for at arbejde meget selvstændigt med større og komplekse opgaver vedrørende det administrative område i rammen af Hærkommandoen, men også i relation til øvrige myndigheder og styrelser, eksempelvis Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS). Du vil primært blive kompetenceudviklet i relation til stillingen, men også anden relevant uddannelse kan aftales ift. ønsker til næste stilling.

Du vil i stillingen opleve en stor grad af frihed under ansvar indenfor de tildelte arbejdsopgaver, hvor du får mulighed for at arbejde selvstændigt med mulighed for nytænkning.
Der vil være mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage. Du skal dog i opstartsperioden påregne en del aktiviteter med henblik på at få indblik i de nye processer og procedurer i samarbejde med Hærens administrative fællesskaber. Generelt set vil du opleve en meget dynamisk hverdag.
Om dig
Du er oversergent/seniorsergent og har gennemført videreuddannelsestrin II for mellemledere eller har evnerne og viljen til at uddanne dig til at blive seniorsergent. Såfremt du ikke er udnævnt seniorsergent kan udnævnelse finde sted, ved udarbejdelse af en uddannelseskontrakt.

Du har en professionel indstilling til arbejdet, med lyst til at udvikle dig. Du har et udsøgt helhedssyn og kan skabe resultater gennem dit arbejde.
Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er entydig og let forståelig til ledelsen såvel som øvrige medarbejdere.
Du er servicemindet og omstillingsparat. Desuden forventes det, at du er god til at samarbejde samt virker som en rollemodel.

Det er ønskeligt, at du har praktisk erfaring som kommando-/administrationsbefalingsmand eller tilsvarende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakt : Chefen for Hærstøtteenheden; oberstløjtnant Thomas Fogh på tlf.: 40 80 21 48 eller chefsergent, Helmut Fechter på tlf.: 61 78 23 36.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 1. november 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter i Karup.
Stillingen kan tiltrædes hurtigst muligt. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.11.2019

Indrykningsdato

19.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent