HR-rådgiver til Rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.


HR-rådgiver til Rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Vi kan nu tilbyde en spændende og alsidig stilling til dig, som befinder dig godt i rollen som rådgiver, er serviceminded og løsningsorienteret - og i den forbindelse villig til at gå langt for at opnå de bedste resultater. Du vil blive en del af et meget dynamisk team, som er sammensat af dygtige, professionelle og engagerede militære og civile medarbejdere.

Kan du nikke genkendende til ovenstående, så er du måske vores nye kollega.


Om os
HR-service er beliggende i Ballerup, og er en del af Policy- og Koordinationssektionen i Rådgivningsafdelingen. Afdelingen består for nuværende af ca. 100 medarbejdere fordelt på fire sektioner. De tre af sektionerne udgøres af en HR-partnerstruktur, som fysisk er samplaceret med de styrelser og myndigheder, de støtter. Den sidste sektion er en tværgående Policy- og Koordinationssektion, hvori Policy- og Koordinationselementet, som du bliver en del af, indgår.
Policy- og Koordinationssektionen har en central og koordinerende rolle på tværs af stabene vedrørende operationalisering og implementering af HR-strategien samt øvrige HR-tiltag.

I samarbejde med HR-partnerne skal sektionen og resten af Forsvarsministeriets Personalestyrelse bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver ved såvel militære som civile styrelser og myndigheder.
Om stillingen
Vi tilbyder en stilling i et professionelt miljø med positive og engagerede kolleger. Du indgår i rådgivningsturnus i HR-Service og yder rådgivning for chefer og ledere med personaleansvar .

I koordination med FPS øvrige specialer, HR partneren og den enkelte chef gennemføres rådgivning om alle relevante HR spørgsmål. Du bidrager til videndeling og indgår ligeledes i relevante arbejdsgrupper.

Når du ansættes hos os, vil du i starten deltage i et spændende og relevant introforløb, som skal sikre dig en god og effektiv indførelse i vores arbejdsopgaver, systemer og organisation.
Om dig
Du er seniorsergent og har gennemført VUT-II for mellemledere og har erfaring fra tidligere tjeneste som kommandobefalingsmand /administrationsbefalingsmand eller lignende.

Du er dynamisk, omstillingsparat/fleksibel, engageret, nytænkende, udviser helhedsforståelse og relationelle kompetencer. Vi værdsætter den gode omgangstone som er bindeleddet både mellem
kolleger og i forhold til vores brugere - du skal derfor evne at møde alle situationer med en positiv indstilling.

Det er vigtigt for os, at du er god i samarbejde på tværs af fagligheder og formår at motivere og inspirere. At du arbejder med en høj grad af selvstændighed og din udførelse af arbejdsopgaverne er
præget af ansvars og kvalitetsbevidsthed, ligesom du har forståelse for og kan arbejde med rettidig og korrekt information.

Det er ønskeligt at du har kendskab til DeMars, Captia, FOKUS og OnlineRekruttering, da disse systemer er vores kerneværktøjer til løsning af opgaver i det daglige.

Du har en omfattende viden /erfaring indenfor personeladministration da arbejdsopgaverne ofte er af administrativ karakter.

Indeholder dine grundprincipper godt humør, fokus på kvalitet i opgaveløsningen, lyst til læring og lyst til samarbejde, så er det dig vi leder efter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementleder chefsergent Henrik Nielsen telefon 72 81 94 37 eller på mail fps-ra-hrs01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. oktober 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

21.10.2019

Indrykningsdato

19.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent