Bataljonschef søges til Efterretningsregimentet


Bataljonschef søges til Efterretningsregimentet

Har du lysten og evnen til at stå i spidsen for 2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN)? Kan du sikre, at bataljonens mange forskellige kapaciteter bliver udviklet, således at de også fremadrettet har evnen til at understøtte Hærens behov? Er du visionær og handlekraftig? Kan du udstikke retninger og motivere dine medarbejdere i en tid med store forandringer?
Om os
Efterretningsregimentet består af henholdsvis 1. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) og 2. MIBTN samt et antal regimentselementer, idet 1. ISRBTN operativt er underlagt 1. Brigade.
Efterretningsregimentets enheder er med undtagelse af et kompagni (Elektronisk krigsførelseskompagni) garnisoneret på Varde Kaserne, idet sidstnævnte er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia.
Efterretningsregimentet, inklusiv 1. ISRBTN, består af ca. 500 faste medarbejdere samt ca. 100 værnepligtige og op til 30 soldater i Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.
Om stillingen
Du bliver chef for 2. MIBTN, der har til opgave at opstille og uddanne en række ret forskelligartede kapaciteter/enheder.
- HUMINT, som er en indhentningsdisciplin, der benytter sig af menneskelige kilder.
- Specialopklaring, der beskæftiger sig med elektronisk indhentning.
- Informationsaktiviteter, der dækker over fagområderne CIMIC & PSYOPS.
- Counter Intelligence, hvor opgaven er at hindre en modstanders indhentning mod og påvirkning af egne enheder.

Udover at opstille og uddanne en række kapaciteter indenfor efterretnings- og informationsaktivitetsområdet har bataljonen også til opgave løbende at løse opgaver for Hæren indenfor områderne operationsstøtte, uddannelse og tilsynsvirksomhed. Til dette formål indgår der i bataljonen følgende enheder.
- Intelligence Fusion Center, som følger udviklingen på en række konkrete områder og bl.a. leverer operationsstøtte til Hærens udsendte styrkebidrag.
- Conduct After Capture, som forestår uddannelsen i forhold ved en tilfangetagelse.
- Militærsikkerhed, der forestår kontrollen af den militære sikkerhed ved Hærens garnisoner og internationale styrkebidrag.

Endvidere råder bataljonen over en stab, hvor der også indgår et S7 element, der har til opgave at forestå den taktiske udvikling af bataljonens kapaciteter samt støtte bataljonens uddannelsesvirksomhed.

Endelig indgår der i bataljonen et uddannelseskompagni, som har ansvaret for uddannelsen af værnepligtige samt Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.

Bataljonen er således kendetegnet ved, at den består af mange forskellige enheder og elementer, der løser ret forskelligartede opgaver. Du skal derfor som bataljonschef kunne håndtere denne mangfoldighed og evne at skabe en bataljonsramme, der favner hele bataljonen.

Det vil også være forventningen, at du kan drive udviklingen af bataljonens forskellige kapaciteter, således at de løbende er på omgangshøjde med den udvikling, der foregår i resten af Hæren.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelse trin II og er på M401- eller M331 niveau - med potentiale til udnævnelse. Du bør have operativ erfaring. Desuden vil det være en fordel, men på ingen måde et krav, at du har erfaring fra en eller flere funktioner relateret til efterretningstjeneste.

Som person er du en dygtig analytiker, som tænker i helheder og delegerer opgaver. Du er en stærk lederprofil, der skaber energi og vilje til handling. Du lytter til argumenter, men har samtidig evnen til at gennemskue en sags forskellige facetter og modet til at stille de ubehagelige spørgsmål. Du har endvidere selvtilliden til også at træffe de upopulære beslutninger. Du er en katalysator for godt samarbejde både internt og eksternt.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og ministerområdets strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejdet med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgninger stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er ansat som tjenestemand i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Såfremt du er udpeget til INTOPS bedes du gøre opmærksom på det i din ansøgning.

Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2020 eller snarest derefter.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Efterretningsregimentet, oberst Lars Christian Küseler på tlf. +45 7282 9001 eller nuværende stillingsindehaver, oberstløjtnant Peter Zühlke Jensen på tlf. +45 7282 9600.
Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Louise Klingenberg Nielsen på tlf. +45 7281 9121.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’ nederst. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe dem til en evt. samtale.

Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44 i Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 36 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

16.10.2019

Indrykningsdato

19.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent