Sektionsfører til vedligeholdelsessektionen i stabsdelingen ved stab 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Battailon hos Efterretningsregimentet i Varde


Sektionsfører til vedligeholdelsessektionen i stabsdelingen ved stab 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Battailon hos Efterretningsregimentet i Varde

Er du den faglige fører vi søger? Har du lyst til indgå i en bataljon, hvor faglig dygtighed og selvstændighed er i højsædet? Så er det måske dig, som vi søger som sektionsfører.
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (1 ISRBTN) er en operativ bataljon under 1. Brigade, med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni (EWKMP) og en Opklaringseskadron.

Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm.

Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2. Military Intelligence bataljon.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling.

Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i stabsdelingen ved staben i 1. ISRBTN, som daglig leder af bataljonens vedligeholdelsessektion.

Sektionen består af en oversergent, en våbenmekaniker, to motormekanikere og en elektronikmekaniker.

Vedligeholdelsessektionen varetager driften og vedligeholdelsen af bataljonens køretøjer, der for nuværende blandt andet indeholder PIRANHA 3, som i løbet af 2020 bliver skiftet ud med PIRANHA 5.

Derudover vil vi forventeligt i 4. kvartal i år modtage 4 EAGLE 5.

Vi lægger vægt på selvstændighed, åbenhed og ærlighed.

Vi vægter ligeledes det gode arbejdsmiljø meget højt og forventer, at du bidrager hertil.

Det er en faglært stilling, med krav om svendebrev indenfor metalfaget.

Du vil indgå i et erfarent team, hvor vi hjælper og støtter hinanden.

Vi udviser en anerkendende og positiv tilgang til såvel andre personer som til opgaverne.

Du vil få en bred berøringsflade, da du både skal samarbejde med højere myndigheder, såvel som underlagte enheder.

Du deltager løbende i generel militær efteruddannelse (skydning, førstehjælp osv.), samt idræt sammen med stabens øvrige personel.

I takt med tilgangen af materiel og køretøjer, vil der i fremtiden forekomme feltmæssige øvelser, hvor du med din sektion skal forvente at deltage.
Om dig
Du er oversergent (M221) og har interesse samt flair for faget.

Alternativt kan du også være en erfaren sergent, som er afklaret og vurderet egnet til VUT I for mellemledere.

Vi forventer, at du er driftig, fremsynet, er præsentabel og har mennesketække.

Du skal have en grundlæggende militær uddannelse, til enhver tid kunne honorere de fysiske krav, der stilles til alle militære arbejdere i Forsvaret.

Du er serviceminded og har en positiv tilgang til opgaverne.

Vi lægger særlig vægt på, at du har veludviklede kompetencer indenfor samarbejde, kommunikation og faglighed.

Du vil få selvstændige opgaver, som skal løses indenfor en given tidsramme.

Det vigtigste er dog, at du er topmotiveret til at indgå i driften af en vedligeholdelsessektion i en travl hverdag.

Har du motivationen, skal vi nok sørge for din kompetenceudvikling, dels i det daglige, men også supplere med eventuelle manglende kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte, ADMBM SSG Tommy Beck på telefon: 728 29332 / 4132 2224 eller via mail på EFR-1B-S10A@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Stillingen er til besættelse fra 1. november 2019.

Sidste ansøgningsfrist er den 20.oktober 2019 og samtaler umiddelbart efter ansøgningsfrist.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole.

Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen henholdsvis 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice.

Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren eksempelvis mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder.

Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. T

ilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.

Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon.

Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

18.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent