Ingeniør til Kapacitetscenter Kommunikations- & Linksystemer


Ingeniør som vil være ansvarlig for indkøb, udvikling og drift af systemer i Søværnets skibe

Har du lyst til at arbejde med operative netværk med tilhørende server teknologier til Søværnets skibe bl.a. fregatter, fleksible støtteskibe og inspektionsskibe?

Vi en spændende og udfordrende stilling som ingeniør i et stærkt team af teknisk systemansvarlige ingeniører i den maritime division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup.
Om os
Kapacitetscenter Kommunikation- og Linksystemer består af 6 dygtige ingeniørkollegaer samt en chef, og vi håndterer mere end 50 forskellige systemer, så arbejdsopgaverne spænder vidt imellem traditionel elektronik og IT.

Vi anskaffer nye systemer, tilvejebringer grundlaget for systemernes efterfølgende drift, iværksætter systemmodifikationer – og i den sidste ende står vi også for bortskaffelsen af systemerne. Populært sagt er det os, der løfter materielansvaret fra ”vugge til grav”.

Vi tilbyder dig et spændende, afvekslende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt samarbejde.
Om stillingen
Du vil beskæftige dig med anskaffelser til et eller flere af følgende områder: Backbone netværk, Administrativ netværk, Internet herunder adgangsstyring, MCCIS, CENTRIXS, TV-fordelingsanlæg, IP-telefoni afhængig af dine kompetencer.

Arbejdet omfatter også systemdrift og opgradering på eksisterende systemer herunder sikkerhedsgodkendelse af systemændringer i Søværnets skibe. Arbejdsopgaverne og de efterspurgte kompetencer til løsning af disse spænder meget bredt og vi garanterer en spændende arbejdsdag.

Du vil blive klædt godt på indenfor dine ansvarsområder. Den daglige opgave løsning vil have berøringsflader til generel elektronik, IT-netværksteknologi, installationsteknik samt systemintegration i Søværnets kommandokontrolsystem. Du vil ligeledes blive involveret i IT-sikkerhedsgodkendelse af systemerne.

Arbejdet vil foregå i et alsidigt miljø og indebærer samarbejde med forskellige leverandører, Forsvarets interne værksteder og Søværnets sejlende personale. Du skal påregne nogen rejseaktivitet, herunder til tider sejlads med Søværnets skibe ifm. test og godkendelse af leverance af nye eller modificerede systemer.

I arbejdet med anskaffelse af nye systemer skal du blandt andet udarbejde udbudsmateriale vedrørende de tekniske specifikationer samt stå for udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesdokumentation samt medvirke i udfærdigelsen af sikkerhedsdokumentation.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse som It-,svagstrøms-, civil eller diplomingeniør eller tilsvarende relevant baggrund.

Som person er du positiv, serviceminded, besidder gode samarbejdsevner og trives med et højt tempo og frihed under ansvar.
Vi har den tilgang i teamet, at vi alle bidrager til den faglige sparring med de individuelle kompetencer, vi hver især har.
Du sætter pris på en uformel og humoristisk tone – og bidrager gerne selv.

Du er god til at planlægge og strukturere egen opgaveløsning og kan bevare overblikket, når tempoet er højt.
Du er tålmodig - med sans for detaljen - og har en analytisk og struktureret tilgang til at få løst dine opgaver. Samtidig er du, ligesom os, fleksibel med hensyn til arbejdstid og -form.

Du formår at kommunikere teknisk komplekse informationer til såvel tekniske som ikke-tekniske samarbejdspartnere og kolleger på både dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til Afdelingsingeniør Johnny Sørensen på telefon 7281 5571 eller via mail: FMI-MA-CHVKM@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Annette Karlsen på telefon 7281 9170.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2019. Ansættelse snarest muligt.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 42/43-2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

17.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent