Tre marinekonstabler med maskinteknisk baggrund til motorværkstedet OPLOG KORSØR


Tre marinekonstabler med maskinteknisk baggrund til motorværkstedet OPLOG KORSØR

Er du uddannet til maskingast i en af Søværnets enheder, har du et svendebrev som mekaniker eller andet svendebrev inden for jern og metal, og har mod på at gennemgå Søværnets basisuddannelse? Så er du måske den medarbejder, som vi søger til reparations- og vedligeholdelsesafdelingen ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør.
Om os
Teknisk sektion i Reparations- og Vedligeholdelsesafdelingen ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KORSØR) består af tre elementer – elektroteknisk - , fremdrivnings – (motorværkstedet) samt skrog og platforms-elementet. De tre elementer ledes af en teknisk officer. Sektionen varetager reparation og vedligeholdelse af tekniske systemer ombord på Søværnets enheder. Vi arbejder i et professionelt miljø, med den nyeste teknologi og med varierende arbejdsopgaver.
Om stillingen
Motorværkstedet består af 14 konstabler, som er faglærte inden for jern og metal samt en værkstedsleder. Her vil du blive en del af et værkstedsmiljø, der har hovedopgaver indenfor:

- Reparation og vedligehold af skibenes tekniske systemer, herunder fremdrivning og maskineri på Søværnets enheder, gear, propellersystemer, styremaskiner, stabilisator, waterjet, thrustere og oliecentrifuger mv.

- Indgå i servicevagten ved OPLOG Korsør

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone.
Om dig
Du er uddannet til maskingast på en Søværnets enheder og/eller er udlært som mekaniker eller anden uddannelse inden for jern og metal.

Du kan anvende PC, herunder Word, Excel og Outlook og du er i stand til at arbejde selvstændigt, men også kunne indgå i et team.

Du har endvidere mod på at lære nyt, hvorfor vi gerne efteruddanner dig.

Vi forventer, at du er energisk og effektiv samt trives med en omskiftelig hverdag, hvor opgavekomplekset spænder fra planlagte med lang tidshorisont til ad-hoc opgaver med kort frist.

Det er en fordel, hvis du har forrettet sejlende tjeneste på en af Søværnets enheder, men det er absolut intet krav.

Det er ønskeligt, at du allerede har gennemgået Søværnets basisuddannelse, men har du gennemgået Beredskabsstyrelsens, Flyvevåbnets eller Hærens basisuddannelse skal du blot gennemgå en kortere ”omskoling” til Søværnet. Er du erklæret ”egnet” på Forsvarets Dag og villig til at gennemgå Søværnets basisuddannelse, så er du også meget velkommen til at søge stillingerne.

Kvalifikationskrav:
• Du har et relevant svendebrev indenfor jern og metal.
• Kørekort B.

Ønskeligt:
• Søværnets basisuddannelse.
• TEK 200-uddannelse eller funktionsuddannelse Maskin.
• Elektro-teknisk kompetence og erfaring.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kaptajnløjtnant Lars Lintrup Bach, Chef for teknisk sektion, OPLOG KORSØR, mail: olsk-rts01@mil.dk, telefon 7260 4267.

Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 44.

Stillingen er til besættelse 1. december 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

17.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent