Leder til Havneelementet ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør


Leder til Havneelementet ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør

Har du erfaring som leder, er du måske den leder, som Baseafdelingen på Flådestation Korsør søger.

Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) søger en seniorsergent med de rette faglige kvalifikationer og menneskelige kompetencer samt erfaring fra tidligere tjeneste i Søværnet til at lede vores havneelement.
Om os
Havneelementet indgår i Baseafdelingen, der forestår den operative drift af Flådestation Korsør med transportopgaver, kørsel med mobilkraner og trucks, bunkring af skibe, tankberedskab til Forsvarets helikoptere, assistance med slæbebåde samt dykkeropgaver foruden støtte til kongeskibet og Kongehuset i København.

Havneelementet løser en bred vifte af opgaver både til lands og til vands – og nogle gange tilmed under overfladen. Havneelementet råder over og bemander forskellige fartøjer til støtte for opgaveløsningen.

Ved behov støtter Baseafdelingen i lighed med resten af OPLOG Korsør periodevis med personel til Søværnets enheder.
Om stillingen
Du vil som leder i Havneelementet indgå i et team bestående af 9 menige + dig selv, der bl.a. har til opgave at reparere og vedligeholde båd- og havnemateriel. Som leder ved Havneelementet vil du ligeledes i høj grad have ansvar for vedligeholdelse af Havneelementets fartøjer således, at disse fartøjer til stadighed er klar til at yde søværnets sejlende enheder assistance.

Vi tilbyder et alsidigt og spændende job med mulighed for personlig udvikling, herunder uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes, at der kan være rejseaktivitet udover tjenesten i Korsør.
Om dig
Du har erfaring som leder og kystskipperuddannelse eller andre relevante uddannelser/erfaringer, så er du allerede godt på vej.

Vi forventer at:
Du er robust og har erfaring med ledelse fra sejlende eller landbaseret tjeneste.
Du har indsigt og anvender gerne dette som en naturlig del af arbejdet.
Du kan anvende PC, herunder Word, Excel og Outlook, DeMars/SAP.
Du er i stand til at arbejde selvstændigt, men kan også indgå i et team.
Du er energisk, effektiv og har ikke noget imod at give en ekstra hånd med, når der er travlt.
Du er åben og kan indgå i et aktivt og omskifteligt miljø i en til tider hektisk hverdag.
Du har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt miljø.
Du er omstillingsparat og klar til at tage de udfordringer, der er i Havneelementets fremtidige opgaver i en organisation, der løbende udvikler sig.

Kvalifikationer
Krav:
Grundlæggende militær uddannelse
VUT II/ML eller lignende
DeMars MM myndighedsbeholdning
DeMars MM grundbeholdning

Ønskeligt:
Søværnets Basisuddannelse
Uddannet røgdykker
Uddannet skibsdykker
Truckførercertifikat
Kystskipperuddannelse
Slæbebådserfaring
Projektleder

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Bo Greger Jørgensen på telefon 72 60 42 13 eller KL Kurt Runge på mail: OLSK-BSS01@mil.dk eller på telefon 72 60 41 66.

Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 728 57522.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. november 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 45.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.11.2019

Indrykningsdato

17.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent