Korporaler til Føringsstøtteregimentet


Korporaler til Føringsstøtteregimentet

Om os
Føringsstøtteregimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren, samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og Specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
Om stillingen
Vi søger korporaler til følgende stillinger:

- To forsyningshjælper
- En CIS mand
- En kontorhjælper
- En stabshjælper
- Tre IT-tekniker/supporter

Opgaveløsningen vil ofte foregå i mindre grupper, hvor den enkelte medarbejders engagement er en forudsætning for en tilfredsstillende opgaveløsning.
Du vil som korporal blive brugt i uddannelsen af enhedens øvrige personel. Du vil desuden opleve en skiftende intensitet i arbejdsopgaverne.
Du vil i jobbet opleve skiftevis perioder med daglig tjeneste, øvelser i ind- og udland, afspadsering og udsendelse.

Du vil have fast tjenestested i Fredericia eller i Karup
Om dig
Som korporal skal du have en høj grad af selvstændighed, og du forventes til stadighed uopfordret, at kunne igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til de fælles mål. Du er en rollemodel med flair for funktionsområdet og du skal være klar til at gennemgå uddannelsen.

Det er et krav, at du kan erhverve dig kørekort i kategorierne C og CE, såfremt du ikke er i besiddelse af det i forevejen.
Enhederne oplever en omskiftelig hverdag, hvor der kun sjældent er to ens opgaver. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.

Stillingen giver en stor berøringsflade med personel på alle niveauer og fra forskellige nationaliteter. Du skal som specialist kunne skabe og vedligeholde de gode relationer og dine evner til at samarbejde er afgørende for din succes.

Enhederne oplever en omskiftelig hverdag, hvor der kun sjældent er to ens opgaver. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er korporal stillinger på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent; Ib Skou Larsen på telefon: 72 82 61 25 eller på mail FSR-G-PSN02@fiin.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 27. oktober 2019. Stillingerne ønskes besat snarest muligt.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

16.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent