Stabsofficer til J7 i Specialoperationskommandoen


Stabsofficer til J7 i Specialoperationskommandoen

Vi søger en kaptajn/kaptajnløjtnant som stabsofficer til J7 med opgaver inden for udvikling af uddannelseskoncepter, planlægning og tilrettelægning af øvelsesvirksomhed.
Om os
Specialoperationskommandoen er en nyere organisation, som består af en Kommandostab, Frømandskorpset samt Jægerkorpset inklusiv Siriuspatruljen. Specialoperationskommandoen blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt. På kortere sigt er etableringen af en trilateral Composite-Special Operations Component Command den højeste prioritering, der forventes opstillet og certificeret ved udgangen af 2020 med en efterfølgende beredskabsperiode i 2021.
Om stillingen
Specialoperationskommandoens stab består af J1 til J7, administrativt fællesskab samt partnerelementer.

Specialoperationskommandoens J7 er en ud af fire sektioner i Operationsafdelingen. J7 består af seks faste medarbejdere; tre majorer/orlogskaptajner (M331), to kaptajner/kaptajnløjtnanter (M321) og en chefsergent (M232).

J7 er bl.a. ansvarlig for Specialoperationskommandoens uddannelses- og øvelsesvirksomhed herunder planlægning, koordinering og kvalitetskontrol. Sektionen gennemfører certificeringer, inspektions- og kvalitetskontrol og er ansvarlig for sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med uddannelse og øvelser.

Sektionens hverdag er præget af dedikerede og dygtige kollegaer, teamwork, høje kvalitetskrav og et stort netværk. Sektionens sagsbehandlere har en stor kontaktflade både nationalt og internationalt.

Vi arbejder sammen på tværs af fagområder, og vi skaber konstruktivt og godt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på at "levere faglig kvalitet til tiden" og leve op til aftaler og forpligtigelser.

Dine opgaver vil spænde vidt, men omfatter bl.a. SOKOM sagsbehandling af Jægerkorpset, videreudvikling og gennemførelse/tilrettelægning af SOKOM øvelseskoncept, arktiske trænings- og øvelsesaktiviteter, sagsbehandling indenfor SME trænings- og øvelsesaktiviteter på enheds- og samvirkeniveau med fokus på JTAC/FAC og ISR området, US 3-Year Engagement Plan med fokus på Joint Combined Enhanced Training (JCET), samt planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af Øvelse Night Hawk.

Du skal forvente en del rejseaktivitet nationalt og internationalt. Du bliver designeret til staben for Composit Special Operations Component Command (C-SOCC), hvortil du efter erfaringsniveau skal gennemgå et kortere eller længere uddannelsesforløb.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med relevante akademiske og operative forudsætninger herunder gerne med erfaring fra stabstjeneste ved en niveau II eller III myndighed eller en operativ stab. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med specialoperationer tidligere, men ikke et krav.

Du har helhedsforståelse i forhold til opgaveløsningen i rammen af Forsvarets mission og vision. Du er ansvarsbevidst, løsningsorienteret og selvmotiveret. Du fremmer godt samarbejde og har et højt fagligt niveau, som du anvender proaktivt i opgaveløsningen. Du har gode anlæg for kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig engelsk. Du er struktureret og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, planlægning og styring, og du bidrager til effektive beslutninger.

Det vil desuden være en fordel, at du har en god forståelse for processerne internt i Forsvarskommandoen samt ved relevante styrelser. Er du premierløjtnant kan stillingen bestrides på en uddannelsesaftale, såfremt du allerede er optaget og i gang med VUK.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste udenfor landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet at en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Afhængig af kvalifikationer, vil der være mulighed for forhandling af et personligt kvalifikationstillæg.

Fast tjenestested vil være i Aalborg.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lars Aage Knudsen på tlf.: +45 7285 7140.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019.

Ansættelsesdato 1. december 2019 eller snarest mulig.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 43/44.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Send ansøgning”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og –udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og –opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

16.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent