Forsyningshjælper til forsyningssektion ved 2. Panseringeniørkompagni


Forsyningshjælper til forsyningssektion ved 2. Panseringeniørkompagni

Vi søger en forsyningshjælper (konstabel) der har prøvet det meste, og ved lidt om alt! Konstablen der er fleksibel, hjælpsom, faglig stærk og med erfaring i bagagen.
Om os
2. Panseringeniørkompagni består af to stående ingeniørdelinger, en kommandodeling og et panseret park element (Panserbrovogne og minerydningskøretøjer). Kompagniet (KMP) indgår som en selvstændigt underafdeling under 1. Panseringeniørbataljon ved Ingeniørregimentet. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer.

Vi har udsendt soldater til alle missioner i nyere tid, været med i alle beredskaber og leveret soldater til nationale opgaver.
Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.

Kompagniet er tidligere kendt som ”2. Mekaniserede Ingeniørkompagni”.
Se i øvrigt vores facebook side: 2PNIGKMP
Om stillingen
Du kommer til at indgå i forsyningssektionen som forsyningshjælper. Du skal i samarbejde med de øvrige i forsyningssektionen sikre dig, at kompagniet kontinuerligt har det materiel, som kompagniet skal bruge i sine opgaveløsninger. I stillingen får du en omskiftelig hverdag, hvor du både vil have tjeneste på et kontor og ude ved kompagniets materiel.
I stillingen vil der derfor både indgå arbejde på computer, men også en række fysiske aktiviteter, som at flytte og klargøre materiel.
Du vil få berøring med våben, ammunition og sensitivt materiel, hvorfor det er vigtigt, at du er et ansvarligt menneske, der sætter en ære i at have styr på tingene.

Du skal samtidig kunne vise dig som det gode eksempel, og fremstå faglig dygtig i felten, som på kontoret. Vores soldater skal kunne se op til dig.
Om dig
Du skal som minimum have gennemført Hærens reaktionsstyrke uddannelse med tilfredsstillende resultat og være typen der kan ”tage fat”. Samtidig skal du ikke være bange for computere, da en del af dit arbejde kommer til af foregå i logistik programmet SAP, der styrer vores materiel.

Du skal være ansvarlig, da du efter oplæring vil få ansvar for dine egne områder indenfor forsyningstjenesten. Hertil skal du have lysten til at tage ansvar for kompagniets materiel.
Desuden skal du kunne lide at arbejde med mennesker, da du vil få en bred berøringsflade med kompagniets soldater.
Hertil skal du være opsøgende, hjælpsom og god til mennesker.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har tidligere uddannelse og erfaring inden for ingeniørtjenesten og har forrettet tjeneste i internationale operationer.
Der er desuden en fordel, at du har kørekort til kategori B og C og har erhvervet ADR bevis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af Linjen og Reserven, konstabelelever og korporaler af Linjen og Reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Lars Kristensen på telefon: 72 82 82 01 eller kompagnibefalingsmand, oversergent Anders B. Madsen på telefon: 70 82 82 02.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.10.2019

Indrykningsdato

12.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent