LEDER AF KOORDINATIONS- OG PLANLÆGNINGSELEMENT VED FLYVEVÅBNETS OFFICERSSKOLE


LEDER AF KOORDINATIONS- OG PLANLÆGNINGSELEMENT VED FLYVEVÅBNETS OFFICERSSKOLE

Vil du være med til at rekruttere og præge den næste generation af officerer i Flyvevåbnet? Er ledelse af et stærkt team noget du brænder for? Kan du lide at koordinere og planlægge og formidle din viden bredt?
Så er stillingen som Leder af Koordinations- og Planlægningselementet på Flyvevåbnets Officersskole måske noget for dig.
Om os
Flyvevåbnets Officersskole (FLOS) er en myndighed under Forsvarsakademiet (FAK), og dels placeret på Svanemøllens Kaserne i København og dels på Flyvestation Karup hvor Flyvevåbnets Sergentskole, der er en integreret del af officersskolen, er placeret.

FLOS stræber efter at være en dynamisk og innovativ militær uddannelsesinstitution, der udbyder Danmarks mest attraktive militære lederuddannelse i samspil med det omgivne samfund.

FLOS er ansvarlig for at koordinere og gennemføre den grundlæggende officersuddannelse i flyvevåbnet (FLV), og følger de studerende fra de optages på uddannelsen, til de udnævnes til premierløjtnant. FLOS har også ansvaret for at udbyde efteruddannelse og kompetenceudvikling for flyvevåbnets øvrige officerer.
Om stillingen
Som leder af FLOS Koordinations- og Planlægningselement har du en central rolle i at rekruttere og præge kommende officerer i Flyvevåbnet samt i den direkte støtte til FLOS stab, kadetter og kursister fra FLV. Opgaverne omfatter bl.a. at:

-Planlægge, tilrettelægge og gennemføre FLOS rekrutteringsarbejde i tæt koordination med Forsvarets Rekruttering, FLK og FAK Følgegruppe Rekruttering under ledelse af Chefen for Søværnets Officersskole.
- Koordinere langtids- og korttidsplanlægning af skolens uddannelser og øvrige aktiviteter.
- Udarbejde, implementere og optimere hensigtsmæssige arbejdsgange for arbejdets udførelse og overholdelse af FAK bestemmelser og direktiver i planlægningen.
- Daglig ledelse af FLOS Koordinations- og Planlægningselement, bestående af en seniorsergent og en overassistent.
- Ansvarlig for udvikling af Flyvevåbnets Uddannelses- og Kompetencecenter med mange berøringsflader internt, såvel som eksternt.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende. Såfremt du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Vi forventer, at du har bred erfaring med selvstændig sagsbehandling og også gerne har erfaring fra stillinger med ledelsesansvar. Det er en fordel, hvis du har forrettet tjeneste i FLV i minimum 2-4 år og / eller har erfaring fra en værnsfælles myndighed eller stab samt har været udsendt i INTOPS

Du har oligeledes erfaring med uddannelses- og gerne med rekrutteringsområdet. Du er proaktiv og opsøgende i din tilgang til ledervirket, og i din ledelsesstil formår du at bringe dine medarbejderes kompetencer maksimalt i spil - i balancegangen mellem at styre og udvise tillid.

Du tænker i helheder, og er dermed god til at inddrage flere dynamiske parametre i såvel korttids- som langtidsplanlægning - på tværs af en større organisation.

Du er et forbillede og er bredt respekteret som en kompetent officer. Holdning, vilje og orden er nogle af de egenskaber, som du besidder. Du er nytænkende og visionær, og har gode samarbejdsevner samt udviser en høj grad af selvstændighed.

Du er god til at kommunikere og kan formulere dig på skrift og tale såvel på dansk som på engelsk.

Du er i stand til både at arbejde selvstændigt og struktureret og er god til at prioritere mellem de daglige opgaver, ligesom du kan indgå i et effektivt teamwork med skolens øvrige medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller hvis du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Peter Sparholt på telefon 41 10 66 74 eller via FIIN: FAK-FLOS-NK.
Alternativt kan du kontakte kaptajn Tor Jønsson på telefon 41 74 05 74 eller via FIIN: FAK-FLOS-04.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2019. Samtaler vil blive afholdt løbende. Stillingen er ledig pr. medio oktober med tiltrædelse snarest muligt efter.
Endelig tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for Forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at Forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.09.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent