Ledelsessekretær til Udviklings- og Planlægningsstaben


Ledelsessekretær til Udviklings- og Planlægningsstaben

Vil du være en del af en engageret stab, som designer fremtidens Forsvar?
Kan du trives i en dynamisk stab, som behandler mange forskellige emner som f.eks. cyber, Arktis, brigader, fregatter, fly, specialoperationsstyrker, HR og veteraner? Så er jobbet som ledelsessekretær i Udviklings- og Planlægningsstaben sikkert noget for dig.
Om os
Udviklings- og Planlægningsstaben blev etableret den 1. januar i år med afsæt i den tidligere UK stab. Vi er en del af Forsvarsstaben og arbejder således ofte tæt sammen med Forsvarsministeriet, internationale aktører, værn og kommandoer.
Staben består af tre afdelinger Strategiafdelingen (STR), Kapacitetsudviklingsafdelingen (KU) og Planlægningsafdelingen (PLA). Staben er geografisk opdelt mellem København og Karup og ledes af en chef (kontreadmiral/generalmajor) og en vicechef (kommandør/oberst), som er placeret i henholdsvis København og Karup. I UP staben skaber vi, med afsæt i de politiske og militære visioner, rammerne for løsningen af de militære opgaver – nu og i fremtiden. Vi siger selv, at det er os der i samarbejde med værn og kommandoer designer fremtidens Forsvar.
Om stillingen
Der er tale om en nyoprettet stilling i Karup, så du vil have gode muligheder for selv at påvirke stillingsindholdet. Dine opgaver vil blandt andet være at støtte chefen i forbindelse med planlægning af møder, kalenderføring, bestilling og afregning af rejser m.m.. Du vil også have et tæt samarbejde med vicechefen, som du referer til i dagligdagen, idet du sidder i Karup, og chefens militærassistent.
Du deltager i stabens ugentlige chefmøder, hvor du fungerer som sekretær, ligesom du bliver stabens repræsentant i visse mødefora, blandt andet Forsvarskommandoens stabskoordinationsmøde. Derudover bliver du administrativ medhjælper for UP stabens chefer og ledere.
Du kommer ligeledes til at få en vigtig rolle inden for UP stabens HR arbejde, idet du bliver vores bindeled til Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR Partnerelement. Du bliver ankerpunkt for stabens stillingsopslag og assisterer cheferne igennem rekrutteringsprocessen. Du vil også blive vores bindeled til Forsvarskommandoens Økonomidivision og får blandt andet ansvaret for at drive den årlige nylønsproces.
Du bliver et vigtigt tandhjul i UP staben, og i arbejdet med at designe fremtidens Forsvar.
Om dig
Du er kontoruddannet og har gerne praktisk erfaring fra en lignende stilling. Du er en rutineret bruger af Office pakken og kendskab til brugen af SAP samt Captia vil være en ubetinget fordel.
Du er servicemindet, udadvendt, god til at have mange opgaver i gang samtidigt og er velformuleret i skrift og tale på såvel dansk som engelsk.
Du er god til at samarbejde og er fortrolig i omgangen med sager og informationer.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S fællesoverenskomsten). Alt efter din erfaring og kvalifikationer vil du blive indplaceret i løngruppe 2 sats 2 eller løngruppe 3 sats 1. Herudover vil der være mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos fungerende chef for Udviklings- og Planlægningsstaben, oberst Peter Fausing på tlf. 61 87 19 41 alternativt militærassistenten, orlogskaptajn Christian Thiesen på tlf. 41 85 05 54.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 10. oktober 2019. Vi forventer at afholde samtaler ultimo uge 43. Besættelse af stillingen er fra 1. december 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

10.10.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent