Udstationering til Polen – Senior Staff Officer og chef for Information Operations Plans sektionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast


Udstationering til Polen – Senior Staff Officer og chef for Information Operations Plans sektionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Er du analytisk stærk og har du solid erfaring med Information Operations (INFO OPS) samt en god forståelse for NATO’s operative planlægningsproces? Så er du måske vores nye chef for INFO OPS PLANS sektionen i planlægningsafdelingen af den nyoprettede Strategic Communications (STRATCOM) Division ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE).
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999, og vores nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag. Der er således omkring 50 tilknyttet reserveentiteten. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin det største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur, en certificering som forventeligt skal fornys i 2021. Hovedkvarteret har et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab med henblik på indsættelse med hele eller dele af hovedkvarteret inden for NATO’s nordøstlige område.

Hovedkvarteret består af 459 militære og civile medarbejdere, som bemandes med personel fra 24 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som Framework nations.

Du kommer således til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).

Du vil indgå i et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.

Vi har en velfungerende danskerkoloni, som støtter godt op om hinanden, og tager godt imod nye medlemmer.
Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber og de mange sociale aktiviteter for hele familien danner mulighederne for et aktivt fritidsliv med mange multinationale, såvel som nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen.
Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i tre år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser som er forbundet med det at bo i et nyt land.
For dig, vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

STRATCOM Divisionen består af tre afdelinger (PLANS, OPS, ANALYSIS & ASSESSMENT) med 20 militære - og 4 civile stillinger.
Som chef for INFO OPS PLANS sektionen har du ledelsesansvar og er ansvarlig for et multinationalt team med et bredt spektrum af opgaver indenfor planlægning og INFO OPS. Det betyder blandt andet, at du også bliver ansvarlig for koordinationen af STRATCOM divisionens bidrag til hovedkvarterets Land Operational Planning Group (LOPG), der både bidrager til Crisis Response Planning i forbindelse med korpsets øvelser og til Graduated Response Planning, der er NATO’s operative planlægning.

Du refererer til afdelingschefen for PLANS afdelingen i STRATCOM divisionen, der er en dansk oberstløjtnant, og til tider også direkte til ACOS STRATCOM DIV.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller Master i Militære Studier (MMS), gerne suppleret med en OFU, om end det ikke er et ubetinget krav.

Du er en helhedsorienteret officer med en solid erfaring indenfor planlægning og INFO OPS fra brigade- eller divisionsniveau.

En god forståelse for NATO’s operative virksomhed, herunder beherskelse af Comprehensive Operational Planning Directive (COPD), vil styrke dit kandidatur.

Ydermere vil det være en fordel, hvis du har været udsendt i enten en INFO OPS - eller J5 planlægningsfunktion på taktisk eller operativt niveau. Med gennemført NATO Information Operations Course (N3-19), NATO JOPG Comprehensive Operations Planning Course (S5-54) og brugerkendskab til Tool for Operational Planning Functional Area System (TOPFAS) vil du stå ekstra stærkt i funktionen. Du skal nemlig være i stand til at tage teten i et multinationalt miljø og være en stærk leder, der kan inspirere og lære fra sig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes for en periode på tre år fra 1. december 2019 eller snarest herefter.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Såfremt du er udnævnt major vil du blive tillagt grad af oberstløjtnant.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, Oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere bestemmelser.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.10.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent