Ingeniør eller officer til stillingen som Kapacitetscentermanager for Forsvarets Unmanned Aerial Systems (UAS)


Ingeniør eller officer til stillingen som Kapacitetscentermanager for Forsvarets Unmanned Aerial Systems (UAS)

Har du lyst til at stå i spidsen for det tekniske arbejde med nogle af Forsvarets nyeste flyvende kapaciteter? Vil du være med til at påvirke fremtiden for Forsvarets kapaciteter på UAS- og droneområdet?

Så er stillingen som chef for Kapacitetscenter UAS måske noget for dig.
Om os
Kapacitetscenter UAS ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer dækker typer/systemer som fx PUMA, og nanodroner, der allerede anvendes i Forsvaret, men kapacitetscentret breder sig også over en mangfoldighed af droner, der anvendes bredt i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Herudover er Kapacitetscentret ansvarlig for Counter UAS systemer, der er under hastig udvikling, og endeligt vil anskaffelsen og den efterfølgende drift af et nyt taktisk UAS system til Forsvaret blive forankret her.

Kapacitetsansvarlig Luftsystemer er et af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses fire kapacitetsansvarsområder; IT, Land, Maritim og Luft. Kapacitetsansvarlig Luftsystemer har en stor berøringsflade med interessenter internt i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt med leverandører og kunder.

Som chef for Kapacitetscenter UAS bliver du ansvarlig for at lede og prioritere opgaveløsningen for sektionens 3 dygtige og motiverede medarbejdere. Gruppen er sammensat af både civile og militære medarbejdere.

Vi tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor der er respekt for den enkeltes kompetence.
Om stillingen
Dine opgaver som chef vil omfatte ledelse og gennemførelse af planlægning i relation til anskaffelser og modifikationer, herunder projektledelse på akademisk niveau. Du vil sørge for, at anskaffelser sker koordineret internt og eksternt med den øvrige organisation og overholder gældende lovgivning og retningslinjer/direktiver.

Du vil være ansvarlig for at lede driften af kapacitetscentrets operative kapaciteter, sørge for udviklingen heraf samt støtte driften i kapaciteternes fulde levetid og tilse, at de opfylder gældende myndighedskrav og brugerspecifikationer samt – når relevant – en bærende luftdygtighed.

Du skal gennemføre controlling og driftsoptimering af logistiske forhold, herunder gennemføre korrigerende handlinger, nødvendige teknologisk - og operativt betingede opdateringer samt godkende teknisk dokumentation for ovennævnte flytyper.

Endvidere bidrager du til budgetteringsprocessen såvel i indeværende år, som i efterfølgende år, således at økonomien inden for de tildelte kapaciteter stemmer overens med tildelte budget.

Du vil desuden varetage øvrige opgaver indenfor kapacitetscentrets område efter forretningsområdechefens nærmere bestemmelser, herunder projektarbejde i nationale og internationale arbejdsgrupper.

Stillingen medfører varierende rejseaktivitet i ind- og udland.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du være uddannet ingeniør eller have en tilsvarende teknisk/teknologisk uddannelse på akademisk niveau.

Alternativt er du officer (M331/U331) med relevant baggrund.

Du har gode kommunikationsevner, og kan formulere dig skarpt og præcist på skrift og i tale på dansk. Endvidere behersker du engelsk på forhandlingsniveau både mundtligt og skriftligt. Du har gode IT-kompetencer, og viden om EASA og EMAR er ønskelig.

Som menneske er du resultatorienteret og forstår at skabe værdi for kunden. Du er loyal over for helheden, og har vilje og mod til at delegere. Vi forventer, at du har gode ledelses-, forhandlings- og samarbejdsevner og besidder stærke analytiske evner. Du forstår at begejstre dine medarbejdere, og har fokus på udvikling. Du har gerne økonomisk indsigt, herunder forståelse for offentlig budgettering og økonomistyring.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation, og helst på chef-/lederniveau, ligesom det er ønskeligt, at du har en grundlæggende viden om Forsvarets operationer og gerne den flybårne opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast stilling med fast tjenestested i Ballerup og er til besættelse fra snarest muligt.

Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for at forhandle tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde en sikkerhedsgodkendelse gennem hele dit ansættelsesforhold.

Hvis du er officer, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Carsten Nyborg Nørgaard på telefon 728 15090, eller via mail: FMI-LU-CHF@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91, eller via mail: FPS-BA-BS202@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2019.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

25.09.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent