Information Systems Security Officer til F-35 sikkerhedsorganisation


Information Systems Security Officer til F-35 sikkerhedsorganisation

Vil du være med til at sikre, at anskaffelsen af Danmarks nye kampfly bliver succesfuld? Så kan du nu søge stillingen som F-35 Information Systems Security Officer.

Om os
Fighter Wing (FW) Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde et afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Forsvarets fremtidige F-35 kampfly er en højteknologisk, moderne og kompleks kapacitet, hvor en effektiv planlægning, styring og koordination af F-35 sikkerhed, er en essentiel forudsætning for en succesfuld implementering og efterfølgende drift af flyet i Forsvaret.

Vi er derfor afhængige af et godt og smidigt samarbejde, med såvel interne som eksterne interessenter og samarbejdspartnere, hvorfor faglighed og gode samarbejdsevner er i højsædet. Vores arbejdsklima er kendetegnet ved en god og uformel tone med fokus på resultater. Vi lægger endvidere vægt på gode betingelser for din personlige udvikling som medarbejder.
Om stillingen
Som Information Systems Security Officer (ISSO) indgår du i et team med den resterende F-35 sikkerhedsorganisation, som sikre at alle militære sikkerhedsaspekter omkring F-35 kapaciteten er overholdt, jævnfør gældende love og regler.

Det primære sagsområde vil være relateret til:

I implementeringsfasen:
• Udvikling af programmets dokumentationsplatform.
• Opbygning af IT-platformen til håndtering af dokumentationsdata.
• Projektmedarbejder i forbindelse med dokumentation af data i byggeperioden og efterfølgende drift.

I driftsfasen:
• Rådgiver for informationssystemets ejer på alle områder, der involverer Informationssystemets sikkerhed lokalt på FW.
• Bidrager til udviklingen af cybersikkerheden i samarbejde med øvrige ISSO og ISSM.
• Medansvarlig for den daglige sikkerhedsoperation i systemet, herunder fysisk sikkerhed, personalesikkerhed, hændelseshåndtering samt træning af personellet.
• Medvirker til udvikling af systemets sikkerhedspolitik, samt rutinemæssig sikring af politikkens efterlevelse.
• Tilsynsansvar for at sikre, at korrekt adgangskontrol er implementeret for både systemadgang og fysisk adgang til databehandlingsfaciliteter.
• Periodisk audit af informationssystemerne, samt rapportering af eventuelle sikkerhedsrelaterede hændelser.
• Etisk hacking.
• Udarbejdelse af processer der sikrer, at ubrugte eller inaktive konti løbende gennemgås og deaktiveres, og at brugere er sikkerhedsgodkendt og har modtaget den nødvendige uddannelse, før de får systemadgang.
• Uddannelsesansvarlig for øvrige IT medarbejdere ved kapaciteten på FW.

Opgaverne løses i tæt koordination med den øvrige F-35 sikkerhedsorganisation, herunder projektledere og eksperter fra blandt andet Flyverkommandoen, Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Du må forvente et udbredt samarbejde med kollegaer fra de øvrige nationer i F-35 partnerskabet og hyppig dialog med programorganisationen i USA.

Stillingen har fast tjenestested i Skrydstrup, men der må påregnes nogle arbejdsdage ved FMI, samt tjenesterejser til blandt andet USA.
Om dig
Du er seniorsergent med en bred erfaring for arbejdet med militær sikkerhed, herunder særligt informationssikkerhed, bredt inden for Forsvarsministeriets koncern.

Som ansøger forventer vi, at du har en relevant it-teknisk forståelse, og har erfaring med håndtering af sikkerhedsaspekter i et informationssikkerhedssystem. Du har bred forståelse for IT drift og ’service delivery’ samt indgående kendskab til computernetværk. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Microsoft og Cisco baseret infrastruktur. Vi forventer, at du kan dokumentere relevant arbejdserfaring.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra arbejde i Flyverkommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste og/eller Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
• Er engageret og har gode samarbejdsevner.
• Er udpræget dynamisk, selvkørende og ansvarsfuld i forhold til opgaveløsningen.
• Har gode analytiske evner.
• Er omstillingsparat og hurtigt kan sætte dig ind i nye områder og levere på højt niveau.
• Kan håndtere mange bolde i luften på en gang.
• Har erfaring med internationalt samarbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet aftale om et uddannelsesforløb.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte major Claus Sørensen (Govermental SAP security Officer) ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon 4171 0894.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 23. september 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse og ønskes besat pr. 1. oktober 2019 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.09.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent