HR-konsulent til Bemandingsafdelingen


HR-konsulent til Bemandingsafdelingen

Har du stærke kompetencer indenfor samarbejde, nytænkning og faglighed?
Brænder du for at arbejde med HR og bidrage til at finde gode løsninger, som tilgodeser medarbejder såvel som arbejdsgiver?
Så skal du søge stillingen som HR-konsulent i bemandingsafdelingen.
Om os
Vores element er en del af Bemandingsafdelingen placeret under Forsvarsministeriets
Personalestyrelse i Ballerup. I Bemandingssektion 2, element FKO, varetager vi rekruttering og
sagsbehandling i relation til kadetter, premierløjtnanter, kaptajner/kaptajnløjtnanter og
majorer/orlogskaptajner, samt civile C300 til alle myndigheder under Forsvarskommandoen.

Vores element består af en elementleder, otte HR-konsulenter og en HR-assistent.
Vi er en blanding af både civile og militært ansatte.
Elementet er præget af en uformel og humoristisk omgangstone i en kultur, hvor vi vægter faglighed, samarbejde og lyst til sparring højt. Vi har et godt arbejdsklima, en uformel ledelsesstil og vi prioriterer videndeling og udveksling af erfaringer, hvilket bl.a. sker via vores daglige LEAN-tavlemøder. Vi har til huse i Ballerup i moderne kontorbygninger med motionscenter, god kantine og vi er pt. fordelt på tre kontorer.
Om stillingen
Som HR-konsulent bliver du ansvarlig for dine egne rekrutteringer med hovedvægt på M300-niveauet. Du rådgiver og vejleder Forsvarets chefer i alle rekrutteringens faser, hvilket vil sige, at du varetager sparring med den ansættende chef, udarbejder stillingsopslag, klæder ansættende chef på til gennemførelse af samtaler, samt øvrig HR-sagsbehandling i relation til rekrutteringen.
Du får også til opgave at gennemføre selvstændig HR-sagsbehandling, ligesom du løbende vil blive tilknyttet udviklingsprojekter, som du selvstændigt skal behandle i samarbejde med dine kollegaer på tværs af afdelingerne i vores organisation.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har en ambition om at blive statens bedste HR-organisation og som et led i det, arbejder vi på at udvikle digitale løsninger og effektivisere processer, der er til gavn for vores kunder. Derfor har vi igangsat en række projekter, herunder et omfattende arbejde med LEAN og kortlæggelse af vores interne arbejdsprocesser. Dette vil også i større eller mindre grad berøre dit daglige virke i elementet.
Stillingen bestrides primært fra Ballerup og der er begrænset rejseaktivitet.
Om dig
Vi forventer, at du har gennemført VUT-I/L eller VUK og fra dit virke i operative stillinger har et indgående kendskab til hæren og gerne flyvevåbnet.
Du har interesse for HR og personelforvaltning, og har kendskab til eller erfaring med Forsvarets nye HR-strategi. Du er en holdspiller, besidder en professionel fremtræden og kommunikerer sikkert både i skrift og tale.

Som person udvikler du dig i et miljø, hvor gode relationer skabes via videndeling, involvering, netværk,
motivation, hjælp og støtte. Du trives med kontorarbejde og anvender IT let og ubesværet.
Har du erfaring med Captia og LEAN er det en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til MJ Søren Thomas de Seréne d'Acqueria Jensen, fps-ba-bs221@mil.dk eller på telefon +45 7281 9137.

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2019.
Ansøgningsfristen er den 25. september 2019.
Efter ansøgningens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til en samtale. Samtalerne forventes afholdt løbende og senest den 26. september 2019.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.09.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent