Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Sikkerhedsofficer til Nyt Domicil Program

Forsvarets Efterretningstjenestes Nyt Domicil Program søger en engageret person med en problemløsende tilgang og gode formidlingsevner til stillingen som sikkerhedsofficer ved Nyt Domicil Program på Svanemøllens Kaserne

 

Din nye arbejdsplads

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed.

Forsvarsministeriet har besluttet at samle FE's aktiviteter i et nybygget domicil på Svanemøllens Kaserne. Projektet vil være det største højsikkerhedsbyggeri i danmarkshistorien og dermed sætte nye standarder i årene frem.

Som sikkerhedsofficer vil du spille en central rolle som rådgiver i sikkerhedsorganisationen og medvirke til en høj sikkerhedsbevidsthed og hensigtsmæssig adfærd i en stor og sammensat organisation, hvor løbende awareness-arbejde og koordination er centralt.

 

Om stillingen

Som sikkerhedsofficer kommer du til at støtte Sikkerhedschefen i en dynamisk hverdag, der som oftest dikteres af omskiftelige sikkerhedsopgaver og hændelser, der skal håndteres rigtigt. 

Sammen med Sikkerhedschefen og et professionelt team af sikkerhedsfolk omfatter opgaverne blandt andet:

Sikkerhedsuddannelse og -samtaler
Rådgivning omkring fysisk sikkerhed mm.
Udarbejdelse af risikoanalyser og kortlægning af aktiver
Vurdering af risici i relation til projekteringsforslag mm.
Gennemgang og kommentering af det sikringsmæssige aspekt på leverancer til byggepladsen. Håndhævelse af sikkerhedsregler, -procedurer og -instrukser.
Koordination af sikkerhed på tværs af programorganisationen og eksterne interessenter.

Du får en stor berøringsflade, idet du skal rådgive og samarbejde med mange interne og eksterne aktører. 

Din nye arbejdsplads

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

Du og din baggrund er vigtig

Du er en erfaren chefsergent/kaptajn med en bred ledelses- og undervisningserfaring.

Som person er du selvstændig og handlekraftig. Du evner at tænke forud og besidder en høj grad af situationsfornemmelse og gode samarbejdsevner.

Du er god til mennesker og kan lide at tale med alle. Du favner bredt og forstår vigtigheden af klar kommunikation tilpasset modtageren.

Du prioriterer at bidrage til en tydelig korpsånd, som positivt understøtter FE ́s opgaveløsning

Du er analytisk, velformuleret på skrift og arbejder struktureret.

Et godt kendskab til FKOBST 358-1 og en sikkerhedsofficersuddannelse er en fordel, men ikke et krav.

Du behersker engelsk i skrift og tale ligesom du har erfaring med konflikthåndtering.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer

Chefsergent (M232)

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Kaptajn (M321)
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Fælles:
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen

Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 6. oktober 2022 kl. 12.00

Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 43 og stiler mod en ansættelse fra 1. januar 2023. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2212, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

 

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”INDBLIK” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

Generel information


Tjenestested

Svanemøllen Kaserne

Geografi

København og omegn

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

11.10.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent