Operatør og næstkommanderende til informationsaktivitet team (IAT), ved Efterretningsregimentet (genopslag)


Operatør og næstkommanderende til informationsaktivitet team (IAT), ved Efterretningsregimentet (genopslag)

Ønsker du at være en del af et højt specialiseret og professionelt team? Har du gode enkeltkæmperfærdigheder og brænder du for at træne dig selv og dit team, fagligt og fysisk, til at kunne håndtere enhver tænkelig situation?

Kan du forstå andre mennesker i svære situationer, og kan du brænde igennem med budskaber trods vanskelige forhold? Så søg stillingen som IA-operatør og næstkommanderende i et af vores IA-teams.
Om os
2 MIBTN styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder. Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere. Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og Samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

Informationsaktivitet Kompagniet (IAKMP) er organiseret i to detachementer med hver en kaptajn som detachementsfører. I hvert detachement findes tre IAT, og du vil være næstkommanderende for det første IAT.

Endvidere findes ved IAKMP et informationsaktivitetelement (IAE), som udover at fungere som stabsbidrag til DDIV, BDE eller BTN, også har til opgave at tilrettelægge KMP uddannelse.

Endelig er der Informationsaktivitetcenteret (IAC), der leverer IA operationsstøtte og reach-back til operative enheder.

Vi udsender bidrag til Kosovo, ligesom vi bidrager med personel til NATO beredskaber, samt med instruktører til udenlandske kurser i lande som Holland, Belgien og Canada.

Vi er et officers- og mellemledertungt kompagni med megen dynamik og mangeartede opgaver. Vi har et godt kammeratskab på tværs af rang og funktioner.
Om stillingen
IAD’ første IAT, består af én fører (PL), én IABM (OSG), og én kører (KS). IAT’et kører en Eagle IV. Deres opgaver falder inden for kategorierne: Mødevirksomhed, højttaleroperationer, indhentning og påvirkning.

Du skal kunne tage fat når der skal arbejdes hårdt i felten, og ikke være bange for at skulle skrive rapporter og planlægge operationer bag computeren. Ydermere skal du være parat til at overtage for IATFØ såfremt han/hun skal støtte med rådgivning på et højere niveau og derfor kunne FØ IAT på egen hånd.

Vi tilbyder en stilling hvor du har stor indflydelse på hvilken retning du ønsker at udvikle dig i, og hvor der plads til at pleje faglige interesser.

• En specialiseret operatøruddannelse inden for informationsaktiviteter.
• Ansvar for planlægning af operationer på IAT niveau, herunder afholdelse af taktiske møder.
• Taktisk fører på jorden under operationer og håndtering af teamets sikkerhed
• Planlægning og afholdelse af uddannelse af IAT i dagligdagen.
• Et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor forskellige perspektiver trives
• En teamstruktur og opgaver som kræver, at alle kan løse hinandens opgaver efter omstændighederne.
• Øvelser og kurser i ind-/udland med vore samarbejdspartnere
Om dig
Vores eneste formelle krav er, at du er OS, eller at du er SG med et godt udviklingspotentiale - snart klar til VUT-I/ML.

Det er dine fremragende personlige egenskaber, ikke en tjekliste over formalia, som gør dig til den rette til jobbet.

Det er en fordel, hvis du tidligere har fungeret som GF/NK DEL i en stående enhed og evt. har erfaring fra arbejde i mindre teams med stort ansvar. Det er også en fordel, hvis du har tidligere erfaring med CIMIC, PSYOPS, MP, specialoperationer, HUMINT eller anden efterretningsvirksomhed.

Vi sætter også pris på enhver civil uddannelse som håndværker eller akademiker, som kan bidrage til vores helhedssyn i opgaveløsningen.

Vores ideelle kandidat er:

• Detalje orienteret i sin planlægning, så teamets sikkerhed ikke overlades til tilfældigheder, men samtidig helhedsorienteret, så du forstår din rolle i den større, operationelle sammenhæng.
• Empatisk og derfor i stand til at forstå mennesker i helt andre livssituationer end din egen.
• I stand til at tilpasse dig dynamiske og udfordrende sociale situationer. Du skal det ene øjeblik være åben, høflig og smilende, mens du i det næste skal kunne tage kontrol og sætte dig igennem både fysisk og verbalt.
• I stand til at tale og skrive klart og tydeligt på engelsk og gerne andre sprog. Det er afgørende for både den taktiske opgaveløsning og rapportering.
• En dygtig kommunikator, som ikke er civilistforskrækket, da det meste af vores mødevirksomhed indebærer civil kontakt.
• Fysisk god form med overskud til at kunne føre teamet i pressede situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte, kompagnichef, kaptajn Kim Elver Hansen på telefon: 72 82 93 31 eller via mail på EFR-2B-200A@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 13. oktober 2019 og samtaler afholdes i uge 43.

Stillingen er til besættelse fra 14. oktober 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

13.10.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent